tel: 0233.217.842 / 0233.229.217|office@dgaspcneamt.ro

test

Acasa|test
test2019-01-31T09:20:33+02:00

Despre noi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ este serviciul public de interes judeţean cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean, şi are rolul de a asigura la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcţia Generală a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.99/2004 a Consiliului Judeţean Neamţ, prin comasarea Serviciului Public de Asistenţă Socială a judeţului Neamţ şi a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Neamţ, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora. Finanţarea activităţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanelor majore care beneficiază de protecţie în condiţiile legii, se asigură din bugetul local al judeţului, bugetul de stat, donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti permise de lege, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi alte surse. În afara acestor surse, Direcţia generală va putea primi fonduri din partea unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară sau străinătate, pe baza de convenţii de colaborare sau sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice.

DGASPC Neamț

Anunțuri

Anunt concurs in data de 20.10.2023 pt ocuparea posturilor de inspector de specialitate II, asistent social principal si terapeut ocupational

Anunt concurs in data de 20.10.2023 pt ocuparea posturilor de [...]

Info

Caz de abuz? Copil maltratat?

Fă o sesizare!

Conducere

Cristina Păvăluță

Director General

Telefon: 0233.213.105
Telefon: 0233.229.217
Mobil: 0727.227.197
Email: office@dgaspcneamt.ro

Mirela Negruș

Director general adjunct copii

Telefon: 0233.229.217
Mobil: 0727.227.192
Email: office@dgaspcneamt.ro

Marlena Panduru

Director general adjunct adulți

Telefon: 0233.213.105
Telefon: 0233.233.274
Mobil: 0727.381.414
Email: office@dgaspcneamt.ro

Organizare, Aparat, Centre, Adulți, Copii

Direcţia Generală  a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.99/2004 a Consiliului Judeţean Neamţ, prin comasarea Serviciului Public de Asistenţă Socială a judeţului Neamţ şi a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Neamţ, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei Generale se aprobă prin hotărâre de Consiliu Judeţean, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

Aparatul propriu de specialitate al Direcției Generale

Audit, Registratură, Relații cu publicul, Evaluare inițială, achiziții publice...

Aparatul propriu de specialitate al Direcției Generale

Audit, Registratura, Relatii cu publicul, Evaluare initiala, achizitii publice…
Află mai multe…

Unități destinate protecției copilului

Serviciul de protecție a copilului la asistent maternal profesionist, Complex de servicii Ion Creangă...

Unități destinate protecției copilului

Serviciul de protecție a copilului la asistent maternal profesionist, Complex de servicii “Ion Creangă” Piatra Neamț…
Află mai multe…

Unități destinate protecției persoanelor adulte

Complex de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman, Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni

Unități destinate protecției persoanelor adulte

Complex de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman, Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni
Află mai multe…

Plasament familial

      În evidenţa Serviciul Asistenţă şi Management de Caz pentru Copilul aflat în Plasament Familial din cadrul DGASPC Neamţ se aflau la data de 31.12.2018 290  de copii plasaţi la rude până la gradul IV iar la alte familii sau persoane – 68. 

Au fost întocmite 185 de programe de intervenție specifică (PIS) pentru reintegrare/integrare copilului în familie, din care 22 la rude și 163 la alte familii/persoane.

Au fost revocate 81 de măsuri plasament familial, din care: 12 reintegrări în familia biologică, 8 înlocuiri măsură, 52-majori, 7 pentru adopție, 1 tutelă, 1 căsătorie

Află mai multe – vezi Raportul de activitate
0
Copii plasați la AMP
0
Asistenți maternali profesioniști
0
44 de familii au fost testate psihologic pentru obținerea atestatului AMP
0
cursuri de perfecționare profesională la care au participat 452 de asistenți maternali profesioniști