Informații contact

  • Director – Dr. Cioboran Carmen Elena

  • Componenta – Adulți

  • Adresa – Neamț, Oșlobeni, Bodești, Salciilor, 2

  • Email – ciaoslobeni2013@yahoo.com

  • Telefon – 0333.521.010

  • Telefon mobile– 0720.500.888

  • Program de lucru – 07.30 – 16.00 / schimburi – 07.00 – 19.00, 19.00 – 07.00

Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni este o instituție specializata de tip rezidențial care oferă protecție specială adulților și vârstnicilor cu dizabilități abordând individualizat nevoile generale și specifice ale beneficiarilor.

Centrul are ca obiect de activitate acordarea serviciilor cu caracter social , respectiv servicii de găzduire, îngrijire, medicale, recuperare, reabilitare, reintegrare socială a beneficiarilor.