Informații contact

  • Director interimar – Bogdan Tărniceru

  • Componenta – Adulți

  • Adresa – Neamț, Ruginoasa, Bozienii de Sus

  • Email – ciabozieni@yahoo.com

  • Telefon – 0233.761.011

  • Telefon mobil – 0786.048.853

  • Fax – 0233.761.011

  • Program de lucru – Birouri / Ture – 08.00 – 16.00 / 07.00 – 19.00, 19.00 – 07.00

Serviciul social cu cazare Centru de Ingrijire si Asistenta Bozieni funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Neamț în structura furnizorul de servicii sociale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț, acreditat conform Certificatului de acreditare seria A.F. nr. 001084 din 03.06.2014.

Servicial social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni desfăşura activităţi de îngrijire şi asistenţă pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap aflate într-o situaţie de dependenţă, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Centrul este instituţie publică de tip rezidenţial, care oferă persoanelor cu dizabilităţi servicii cu cazare, pe perioadă nedeterminată, respectiv: îngrijire personală, recuperare/reabilitare şi inserţie/reinserţie socială, în regim normal de accesare şi contractare, conform legislaţiei, standardelor specifice în vigoare şi procedurilor de lucru interne.

Centrul oferă servicii de îngrijire personală de lungă durată pentru persoane cu dizabilităţi dependente, integrat cu servicii specializate de îngrijire medicală, servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului, servicii de recuperare/reabilitare: kinetoterapie, gimnastică medicală, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber funcţie de nevoile beneficiarilor.