Informații contact

Furnizarea și/sau asigurarea accesului copiilor care beneficiază de o măsură de protecție rezidențială, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea (re)integrării familial și socio-profesionale, într-un microclimat familial necesar unei dezvoltări complexe și armonioase a acestora.

  • Șef – Maria Nemțanu

  • Componenta – Copil

  • Adresa – Tîrgu Neamț, Izvor, 6

  • Email – complexozana@yahoo.com

  • Telefon – 0372.358.223

  • Telefon – 0371.141.041

  • Telefon –0233.791.076

  • Telefon mobil – 0727.377.438

  • Fax – 0372.358.223

  • Program de lucru – Luni – Joi 07.30 – 16.00, Vineri – 07.30 – 13.30

Furnizarea și/sau asigurarea accesului copiilor care beneficiază de o măsură de protecție rezidențială, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea (re)integrării familial și socio-profesionale, într-un microclimat familial necesar unei dezvoltări complexe și armonioase a acestora.

Serviciu social cu cazare ce funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specific care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care Romania este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.