Informații contact

 • Șef  centru – Cezara Lemnaru

 • Componenta – Complexul de Servicii Rezidențiale Ion Creangă Piatra Neamț și Centrul de primire in regim de urgență

 • Adresa – Piatra Neamț, 1 Decembrie 1918, 68

 • Email – ioncreanga3@yahoo.com

 • Telefon – 0372.778.002

 • Telefon mobil – 0727.227.194

 • Fax – 0233.211.216

 • Program de lucru – 24 / 24

Serviciile Rezidentiale “Ion Creanga” au drept misiune furnizarea si asigurarea urmatoarelor servicii – pe baza modelului familial – pentru copiii / tinerii rezidenti : gazduire, ingrijire, educatie formala, non-formala, informala, sprijin emotional, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, consiliere si pregatire in vederea (re)integrarii familiale si integrarii socio-profesionale.

Serviciile Rezidentiale “Ion Creanga” mai asigura :

 • monitorizarea si facilitarea accesului beneficiarilor la activitatile acordate de alti furnizori de servicii;
 • asistenta medicala si supravegherea permanenta a starii de sanatate a beneficiarilor;
 • un climat favorabil dezvoltarii personalitatii copiilor /tinerilor prin diverse posibilitati de petrecere a timpului liber;
 • protectie si asistenta in cunoasterea drepturilor copilului;
 • mentinerea legaturii cu familia.