Informații contact

Complexul de servicii de zi- Piatra Neamț are în componență 2 centre: Centrul de zi (CZ) și Centrul de recuperare de zi a copilului cu dizabilități (CRZCD).

  • Șef – Claudia Cozma Contardo

  • Componenta – Copil

  • Adresa – Piatra Neamț, 1 Decembrie 1918, nr. 68

  • Email – claudiacontardo@yahoo.com

  • Telefon – 0734.991.066

  • Program de lucru – 07.30 – 17.00

Complexul de servicii de zi- Piatra Neamț are în componență 2 centre: Centrul de zi (CZ) și Centrul de recuperare de zi a copilului cu dizabilități (CRZCD).
Centrul de zi are ca misiune prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanți legali.

Centrul de recuperare de zi a copilului cu dizabilități (CRZCD) cuprinde: Echipa mobilă pentru recuperarea copilului cu dizabilități (EMRCD), Centrul de recuperare a copilului cu TSA (CTSA) și Centrul de recuperare a copilului cu dizabilități (CRCD). CRZCD este un serviciu pentru protectia copilului a cărui misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de îngrijire, educatie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât si a unor activitați de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau reprezentanții legali, precum si pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Echipa mobilă pentru recuperarea copilului cu dizabilități (EMRCD) asigură copiilor cu dizabilități, aflați în grija propriilor familii și care se află în imposibilitate materială, servicii de recuperare adecvate dizabilității dobândite prin: dezvoltarea imaginației, atenției, memoriei, inteligenței, creativității; gimnastică medicală, masaj, psihoterapie; expresie corporală.

Centrul de recuperare a copilului cu TSA (CTSA) preia în evidența centrului copiii/tineri cu TSA, acordă servicii de recuperare conform planurilor de recuperare și programelor terapeutice; informează și pregătește părinții/ reprezentanții legali pentru a putea fi coterapeuți în procesul de recuperare și integrare a copilului cu TSA.

Centrul de recuperare a copilului cu dizabilități (CRCD) asigură beneficiarilor servicii de recuperare și reabilitare în baza unui program personalizat de intervenție care include : kinetoterapie, logopedie, asistență psihologică, masaj și educație nonformală (deprinderi de viață independentă și activități de socializare/resociaizare).