Informații contact

 • Șef – Catrinel Cojocaru
 • Componenta – Comun
 • Adresa – Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, 11

 • Email – controldgaspcneamt@yahoo.com
 • Email – proiectedgaspcneamt@yahoo.com
 • Telefon – 0233.229.217, interior 128

 • Program de lucru – Luni – Joi – 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

Serviciul Strategii, proiecte, coorodonare, controlul calității serviciilor sociale

Atribuții

  • elaborează în concordanță cu strategiile naționale și locale proiectul strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale şi planul operaţional de implementare a acesteia;
  • elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean
  • coordonează activitatea de obţinere a acreditării D.G.A.S.P.C. Neamț ca furnizor de servicii sociale;
  • participă la elaborarea şi implementarea de programe proprii sau în colaborare cu serviciile publice deconcentrate ori organizaţii neguvernamentale pentru punerea în aplicare a politicilor sociale în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a persoanelor adulte;
  • analizează criteriile de eligibilitate ale surselor de finanţare, propune accesarea de fonduri și elaborează proiecte în funcţie de evaluarea nevoilor şi de obiectivele stabilite;
  • coordonează și realizează activități în vederea implementării de proiecte şi programe pentru care au fost încheiate contracte de finanţare;
  • monitorizează desfăşurarea activităţilor proiectului “Centru zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate” și supervizează documentaţia întocmită de personalul proiectului pe toată durata de sustenabilitate de 5 ani după încetarea finanţării;

Compartiment proiect “Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate”

   • participă la activitățile de evaluare și stabilire a grupurilor țintă împreună cu responsabilii partenerilor din proiect;
   • urmăreşte, verifică şi avizează din punct de vedere cantitativ şi calitativ, prestarea serviciilor de catering asigurate beneficiarilor;
   • instrumentează şi soluţionează cazurile referitoare la copiii care se află în dificultate;
   • evaluează nevoile copilului care necesită intervenţie specializată;
   • acordă suport şi consiliere copilului, familiei naturale/lărgite sau persoanelor de referinţă pentru copil, în vederea prevenirii abandonului şcolar/familial;

Compartiment – Controlul calității serviciilor sociale

 • controlează respectarea standardelor minime obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare pentru serviciile sociale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Neamț;
 • întocmește rapoarte de monitorizare/note de control cu recomandări, în vederea respectării standardelor minime obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare pentru serviciile sociale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Neamț;
 • asigură asistenţă în vederea licenţierii serviciilor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Neamţ, în conformitate cu legislaţia în vigoare.