Informații contact

 • Șef – Pavăl Maria Elena

 • Adresa – Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, 11

 • Email– registratura.dgaspc@gmail.com

 • Program de lucru – Luni – Joi – 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

 • Program de publicul – Luni – Joi – 08.00 – 14.30

Atribuții

 • asigură, conform competențelor repartizate, informații publicului care se adresează instituției;
 • înregistrează toate documentele intrate/emise din instituție, în registrul general de intrări-ieșiri al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform dispoziției emisă în acest sens de Serviciul Juridic;
 • asigură repartizarea documentelor și dosarelor intrate pe mapele de corespondență și le înaintează conducerii;
 • verifică, analizează/evaluează şi înregistrează dosarul persoanei care solicită încadrare în grad de handicap pentru un copil sau adult;
 • planifică data la care adultul care solicită încadrare în grad de handicap urmează a se prezenta în vederea evaluării și o comunică acestuia;
 • introduce în baza de date informațiile primare și documentele înregistrate pentru evaluare;
 • asigura arhivarea tuturor documentelor conform legislației în domeniu;
 • asigură implementarea standardelor de control intern/managerial conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Ordinul nr. 200/2016 și a Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la entitățile publice, conform Ordinului nr. 201/2016;
 • asigură respectarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor și apărarea împotriva incendiilor, prin persoana desemnată în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și ale Legii nr.307/2006, prin persoana desemnata cu atribuţii in domeniul SSM(lucratorul desemnat) şi DSU(cadru tehnic);
 • îndrumă şi coordonează activitatea de apărare împotriva incendiilor, prin persoana desemnata cu atribuţii in DSU(cadru tehnic) ;
 • propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice prin persoana desemnata cu atribuţii in domeniul SSM(lucratorul desemnat) şi DSU(cadru tehnic);
 • colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Neamț pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.