Informații contact

  • Șef serviciu – Simion Eugen

  • Componenta – Copil

  • Adresa – Piatra Neamț, 1 Decembrie 1918, nr. 68 (în incinta C.S. “Elena Doamna”)

  • Telefon fix – 0372.402.753

  • Telefon mobil – 0730.633.237

  • Telefon mobil permanență – 0720.500.927

  • Program de lucru – Luni – Joi 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

Misiunea Serviciului pentru Copilul Maltratat este să asigure protecţia copilului împotriva oricărei forme de violenţă, să intervină în situaţiile de violenţă aspra copilului şi să acorde sprijin profesional de specialitate copiilor victime ale violenţei şi familiilor acestora.

În exercitarea rolului şi funcţiilor sale sociale, Serviciul pentru Copilul Maltratat oferă următoarele servicii:

  • intervenţia de criză (evaluarea riscului imediat, securizarea copilului prin plasament în regim de urgență);
  • asistenţă şi consiliere asigurate copiilor şi familiilor acestora pentru depăşirea situaţiei de criză şi atenuarea/limitarea efectelor bio-psiho-sociale generate de abuz, neglijare, exploatare sau traficare a copilului, activarea suportului comunitar etc.

Pentru îndeplinirea sarcinilor și misiunii sale, serviciul colaborează cu instituţiile abilitate (instanțe de judecată, poliție, spitale, inspectorate școlare, şcoli etc.), cu ONG-uri și alți reprezentanți ai societății civile.