Informații contact

 • Șef – Romeo Constantin Panaintescu

 • Componenta – Adulți cu dizabilitati
 • Email: evaluareadulti2019@gmail.com

 • Adresa – Piatra Neamt, strada 1 Decembrie 1918, nr. 68

 • Telefon – 0371.522.693 ( intre orele 12:30 si 16:30 )

 • Program de lucru – Luni – Joi – 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

Atributii

  • EFECTUEAZĂ EVALUAREA/REEVALUAREA COMPLEXĂ A ADULTULUI CU HANDICAP, LA SEDIUL PROPRIU SAU LA DOMICILIUL PERSOANEI ÎN CONDIŢIILE LEGII ȘI ÎNREGISTREAZĂ INFORMAȚIILE ÎN REGISTRUL ELECTRONIC AL INSTITUȚIEI;
  • ÎNTOCMEŞTE RAPORTUL DE EVALUARE COMPLEXĂ PENTRU FIECARE PERSOANĂ CU HANDICAP EVALUATĂ;
  • RECOMANDĂ ÎNCADRAREA, NEÎNCADRAREA, SAU, DUPĂ CAZ, MENŢINEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD ȘI TIP DE HANDICAP A UNEI PERSOANE, PRECUM ŞI PROGRAMUL INDIVIDUAL DE REABILITARE ŞI INTEGRARE SOCIALĂ A ACESTEIA;
  • AVIZEAZĂ PLANUL INDIVIDUAL DE SERVICII ÎNTOCMIT LA NEVOIE DE MANAGERUL DE CAZ;
  • EVALUEAZĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR NECESARE PENTRU ATESTARE CA ASISTENT PERSONAL PROFESIONIST, ÎNTOCMEŞTE RAPORTUL DE EVALUARE COMPLEXĂ ŞI FACE RECOMANDĂRI COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP;

EVALUEAZĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR NECESARE PENTRU ADMITEREA ÎNTR-UN CENTRU DE PROTECŢIE SPECIALĂ PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ŞI FACE RECOMANDĂRI COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, ÎN VEDEREA STABILIRII UNEI MĂSURI DE PROTECŢIE;

 • RECOMANDĂ MĂSURILE DE PROTECŢIE A ADULTULUI CU HANDICAP, ÎN CONDIŢIILE LEGII;
 • PROMOVEAZĂ DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PE CARE LE ÎNDEPLINEŞTE;

ASIGURĂ IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL CONFORM ORDINULUI SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI NR. 400/2015 PENTRU APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL NR. 200/2016 ȘI A NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND COORDONAREA, ÎNDRUMAREA METODOLOGICĂ ȘI SUPRAVEGHEREA STADIULUI IMPLEMENTĂRII ȘI DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA ENTITĂȚILE PUBLICE, CONFORM ORDINULUI NR. 201/2016;

 • ÎNDEPLINEŞTE ORICE ALTE ATRIBUŢII PREVĂZUTE DE LEGE.

Documente necesare pentru Evaluare Initiala in vederea incadrarii in grad de handicap

 • Cerere tip;
 • Copie BI/CI;
 • Scrisoare medicala tip; de la medical de familie – original
 • Referat tip: de la medical specialist – original;
 • Ancheta sociala de la primaria de domiciliu – original;
 • Copie decizie asupra capacitatii de munca pentru pensionarii de invaliditate;
 • Cupon pensie sau adeverinta de salariat/elev – dupa caz;
 • Alte acte specificate in certificatul de incadrare in grad de handicap;

In cazul in care persoana este netransportabila acest lucru se va preciza in ancheta sociala si in scrisoarea medicala tip de la medical de familie.

Formulare

Persoanele care au certificate cu valabilitate temporară vor depune dosar pentru reevaluare cu 60 zile anterior expirării acestuia
Dosarele se depun și se înregistrează la sediul DGASPC, în Str. Alexandru cel bun nr. 11
Evaluarea se realizează la SECPAH, în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 68 (în cadrul Complexului de Servicii Elena Doamna, lângă fostele Școli Normale)