Informații contact

 • Șef – Orașanu Carmen
 • Componenta – Comun
 • Adresa – Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, 11

 • Email – bugetpps21dgaspcnt@gmail.com
 • Telefon – 0233.229217, interior: 142, 131
  Telefon – 0233.234930
  Fax – 0233.231.555
  Fax – 0233.237.438
 • Program de lucru – Luni – Joi – 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

Serviciul Buget Plăți Prestații Sociale din cadrul Direcției exercită următoarele atribuții:

 • Organizează, îndrumă și coordonează acțiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul propriu precum și centralizarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine;
 • Fundamentează și elaborează bugetele anuale ale Direcției generale, precum și previziunile de buget pe termen mediu și lung pe care le trimite spre aprobare Consiliului Județean Neamț;
 • Intocmește și urmărește executarea bugetului, cu respectarea destinației sumelor alocate și cu respectarea legilor bugetului de stat, a legii finanțelor publice și a celorlalte acte normative în vigoare;
 • Verifică încadrarea listelor de lucrări, de bunuri și servicii din proiectul planului anual de achiziții în prevederile bugetare;
 • Urmărește respectarea condițiilor de legalitate și regularitate și/sau de încadrare în limitele stabilite și destinația creditelor bugetare și de angajament a proiectelor de operațiuni;
 • Urmărește punerea corectă în plată a drepturilor bănești și facilitătilor financiare acordate conform legii, cu respectarea termenului de valabilitate prevăzut de certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de către Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Asigură punerea în aplicare a HG 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;
 • Acordă asistență și informații persoanelor cu handicap grav și accentuat în vederea obținerii unui credit cu dobandă subvenționată.

Documente necesare pentru obtinerea adeverintei, referitoare la acordul patii dobanzii pentru achiziționarea unui autovehicul si adaptarea locuintei:

În conformitate cu Legea nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006, republicată
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat, pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani, depun la sediul DGASPC următoarele documente:

 • a) Cerere tip;
 • b) Certificat persoana cu handicap – in copie;
 • c) Actul de identitate al persoanei care solicită (parinte/ curator/tutore) și al persoanei cu handicap – in copie;
 • d) Declaraţie pe propria răspundere – că sunt îndeplinite condiţiile prevazute de lege;
 • e) Declaraţie pe propria răspundere – că va comunica orice modificare privind încadrarea în grad de handicap;
 • f) Declaraţie pe proprie răspundere conform Art. 292 Cod Penal, referitor la adaptarea locuinţei
 • g) Dispozitia de curatela/tutela, unde este cazul – in copie;

Formulare

 • 1 Cerere adeverință adaptare locuinţă pentru minor
 • 2 Cerere adeverință adaptare locuinţă pentru adult
 • 3 Cerere adeverință achiziționare auto pentru minor
 • 4 Cerere adeverință achiziționare auto pentru adult