Informații contact

 • Șef – Orașanu Carmen
 • Componenta – Comun
 • Adresa – Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, 11

 • Email – bugetpps21dgaspcnt@gmail.com
 • Telefon – 0233.229217, interior: 142, 131
  Telefon – 0233.234930
  Fax – 0233.231.555
  Fax – 0233.237.438
 • Program de lucru – Luni – Joi – 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

Serviciul Buget Plăți Prestații Sociale din cadrul Direcției exercită următoarele atribuții:

 • Organizează, îndrumă și coordonează acțiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul propriu precum și centralizarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine;
 • Fundamentează și elaborează bugetele anuale ale Direcției generale, precum și previziunile de buget pe termen mediu și lung pe care le trimite spre aprobare Consiliului Județean Neamț;
 • Intocmește și urmărește executarea bugetului, cu respectarea destinației sumelor alocate și cu respectarea legilor bugetului de stat, a legii finanțelor publice și a celorlalte acte normative în vigoare;
 • Verifică încadrarea listelor de lucrări, de bunuri și servicii din proiectul planului anual de achiziții în prevederile bugetare;
 • Urmărește respectarea condițiilor de legalitate și regularitate și/sau de încadrare în limitele stabilite și destinația creditelor bugetare și de angajament a proiectelor de operațiuni;
 • Urmărește punerea corectă în plată a drepturilor bănești și facilitătilor financiare acordate conform legii, cu respectarea termenului de valabilitate prevăzut de certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de către Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Asigură punerea în aplicare a HG 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;
 • Acordă asistență și informații persoanelor cu handicap grav și accentuat în vederea obținerii unui credit cu dobandă subvenționată.

Documente necesare pentru obtinerea adeverintei, referitoare la acordul patii dobanzii pentru achiziționarea unui autovehicul si adaptarea locuintei:

În conformitate cu Legea nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006, republicată
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat, pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani, depun la sediul DGASPC următoarele documente:

 • a) Cerere tip;
 • b) Certificat persoana cu handicap – in copie;
 • c) Actul de identitate al persoanei care solicită (parinte/ curator/tutore) și al persoanei cu handicap – in copie;
 • d) Declaraţie pe propria răspundere – că sunt îndeplinite condiţiile prevazute de lege;
 • e) Declaraţie pe propria răspundere – că va comunica orice modificare privind încadrarea în grad de handicap;
 • f) Declaraţie pe proprie răspundere conform Art. 292 Cod Penal, referitor la adaptarea locuinţei
 • g) Dispozitia de curatela/tutela, unde este cazul – in copie;

Formulare

 • 1 Cerere adeverință adaptare locuinţă pentru minor
 • 2 Cerere adeverință adaptare locuinţă pentru adult
 • 3 Cerere adeverință achiziționare auto pentru minor
 • 4 Cerere adeverință achiziționare auto pentru adult

 

In conformitate cu art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoana cu handicap beneficiaza de urmatoarele facilitati de transport:

 1. acordarea gratuității la transportul interurban

sau

 1. decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul

sau

 1. acordarea bonurilor valorice de carburant auto si/sau acordarea de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice

 1. Documentele necesare acordării gratuității la transportul interurban:

– Convenţii încheiate între DGASPC-Neamţ şi societățile de transport pe baza următoarelor documente:

 • Adresă solicitare încheiere convenție;

 • Listă tarife/zone kilomerice;

 • Licenţe transport persoane;

 • Licenţe de traseu;

 • Graficul de circulație al licenței de traseu;

 • Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al operatorului de transport interurban, din care să rezulte obiectul principal de activitate;

Decontarea biletelor pentru transportul persoanelor cu handicap se realizeaza pe baza următoarelor documente:

 • Factura fiscală;

 • Borderou cuprinzând seria și numărul cuponului statistic, data călătoriei, tariful acestuia, numărul de km, stația de urcare, stația de coborâre, numărul mijlocului de transport, numărul licenței de traseu, beneficiarul (PH, I, AP) pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic;

 • Cupoane statistice care atestă realizarea prestației;

 • Referate și adrese refuz la plata biletelor;

 • Borderou decont transport interurban;

 • Necesarul de fonduri pentru plata transportului interurban;

 • Alte documente ce servesc pentru punerea în plată, rapoarte statistici, informări.

2. Documentele solicitate pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap şi/sau a familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii:

 • Documente de identitate BI/CI/Certificat de naștere copil (copie);

 • Documente prin care o persoana este desemnată reprezentant legal al persoanei cu handicap;

 • Cont IBAN;

 • Certificat de încadrare în grad de handicap (copie);

 • Bonuri fiscale în original, ștampilate;

 • Necesarul de fonduri pentru plata decontului carburantului;

 • Alte documente ce servesc pentru punerea în plată, rapoarte statistici, informări.

3. Documente solicitate pentru acordarea bonurilor valorice de carburant auto și/sau acordarea de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesar deplasării cu autoturismului aflat în proprietatea persoanelor cu handicap şi/sau a familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii:

 • Documente de identitate BI/CI/Certificat de naștere copil (copie);

 • Documente prin care o persoana este desemnată reprezentant legal al persoanei cu handicap;

 • Certificat de încadrare în grad de handicap (copie);

 • Necesarul de fonduri pentru plata decontului carburantului;

 • Alte documente ce servesc pentru punerea în plată, rapoarte statistici, informări.

In conformitate cu art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoana cu handicap beneficiaza de urmatoarele facilitati de transport:
1. acordarea gratuității la transportul interurban
sau
2. decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul
sau
3. acordarea bonurilor valorice de carburant auto si/sau acordarea de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice

1. Documentele necesare acordării gratuității la transportul interurban:

– Convenţii încheiate între DGASPC-Neamţ şi societățile de transport pe baza următoarelor documente:
• Adresă solicitare încheiere convenție;
• Listă tarife/zone kilomerice;
• Licenţe transport persoane;
• Licenţe de traseu;
• Graficul de circulație al licenței de traseu;
• Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al operatorului de transport interurban, din care să rezulte obiectul principal de activitate;

Decontarea biletelor pentru transportul persoanelor cu handicap se realizeaza pe baza următoarelor documente:
• Factura fiscală;
• Borderou cuprinzând seria și numărul cuponului statistic, data călătoriei, tariful acestuia, numărul de km, stația de urcare, stația de coborâre, numărul mijlocului de transport, numărul licenței de traseu, beneficiarul (PH, I, AP) pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic;
• Cupoane statistice care atestă realizarea prestației;
• Referate și adrese refuz la plata biletelor;
• Borderou decont transport interurban;
• Necesarul de fonduri pentru plata transportului interurban;
• Alte documente ce servesc pentru punerea în plată, rapoarte statistici, informări.

2. Documentele solicitate pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap şi/sau a familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii:
• Documente de identitate BI/CI/Certificat de naștere copil (copie);
• Documente prin care o persoana este desemnată reprezentant legal al persoanei cu handicap;
• Cont IBAN;
• Certificat de încadrare în grad de handicap (copie);
• Bonuri fiscale în original, ștampilate;
• Necesarul de fonduri pentru plata decontului carburantului;
• Alte documente ce servesc pentru punerea în plată, rapoarte statistici, informări.

3. Documente solicitate pentru acordarea bonurilor valorice de carburant auto și/sau acordarea de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesar deplasării cu autoturismului aflat în proprietatea persoanelor cu handicap şi/sau a familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii:
• Documente de identitate BI/CI/Certificat de naștere copil (copie);
• Documente prin care o persoana este desemnată reprezentant legal al persoanei cu handicap;
• Certificat de încadrare în grad de handicap (copie);
• Necesarul de fonduri pentru plata decontului carburantului;
• Alte documente ce servesc pentru punerea în plată, rapoarte statistici, informări.