Informații contact

  • Șef – Victoria Mazniuc

  • Componenta – Copil

  • Adresa – Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, 11

  • Email – comunitati_nt@yahoo.com

  • Telefon – 0730.066.313

  • Fax – 0233.237.438

  • Program de lucru – Luni – Joi – 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

Biroul Prevenire instituționalizare copii, coordonare servicii publice de asistență socială asigură coordonarea și indrumarea metodologică a activității serviciilor publice de asistență socială de la nivel județean, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. Scopul acestei activități este aplicarea unitară la nivelul județului a legislației din domeniul protecției drepturilor copilului. În acest sens, biroul organizează instruiri pentru angajaţii serviciului public de asistenţă socială; furnizează serviciului public de asistenţă socială/structurilor comunitare consultative și decidenților de la nivel local informaţii cu privire la legislație, metodologii de lucru, servicii sociale existente etc., informații care să ajute în soluționarea cazuisticii sociale identificate.

De asemenea, biroul realizează activitatea de prevenirea a separării de familie a copiilor părăsiți sau aflați în risc de părăsire în unitați sanitare. Realizează evaluarea situației copilului aflat în dificultate din evidența biroului, asigură consilierea membrilor familiei acestuia pentru prevenirea separării, propune admiterea gravidei în risc/cuplului mamă-copil în centrul maternal sau referă cazul altor servicii din cadrul direcției în vederea instituirii măsurii de protecție.