Informații contact

 • Șef birou – Boureanu Ana-Otilia

 • Componenta – Copil

 • Adresa – Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, 11

 • Email – adoptiineamt@gmail.com

 • Telefon mobil – 0727.227.193

 • Fax – 0233.237.438

 • Program de lucru – Luni – Joi – 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

Cine poate adopta

Un copil eligibil la adopție poate fi adoptat de o persoană sau familie care obține atestatul de familie adoptatoare și îndeplinește următoarele condiții:

 • are reşedinţa obişnuită în Romania
 • este cu cel puţin 18 ani mai mare decât copilul adoptabil
 • nu are copil/copii ocrotiţi în sistemul de protecţie specială;
 •  nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau familiei savârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum illicit de droguri;
 • nu este decăzută din drepturile părinteşti;
 • îndeplinește garanţii morale şi materiale necesare asigurării dezvoltării depline şi armonioase a copilului;

Adopţia este un proces complex, care poate dura însă cel mult un an atunci când există o potrivire între copil şi familie.

Etapele adopției:

 • Atestarea
 • Potrivirea inițială și practică
 • Încredinţarea în vederea adopţiei se face pentru o perioadă de 90 de zile, perioadă în care reprezentanții Compartimentului adopții monitorizează bilunar evoluția copilului încredințat în vederea adopției.
 • Încuviinţarea adopţiei
 • Monitorizarea postadopţie.

          Potrivit legii, nu pot adopta familiile sau persoanele care au avut condamnări pentru infracţiuni comise împotriva persoanei, pentru consum ilicit de droguri sau persoanele care au problemele psihice.

          De asemenea, nu pot depune o cerere la DGASPC în acest sens persoanele care în ultimele 6 luni nu au locuit efectiv și continuu pe teritoriul României, care au copii ocrotiți în sistemul de protecţie sau care au fost decăzute din drepturile părinteşti

Mituri despre adopţie:  

 1. Nu poţi adopta dacă eşti trecut de a doua tinereţe.

FALS. Legea din România nu stipulează o limită de vârstă în cazul părinţilor adoptatori, ci doar faptul că între părinţi şi copil trebuie să fie o diferenţă de 18 ani.

 1. Nu poţi adopta dacă ai salariul minim pe economie.

FALS. De asemenea, legiutorul nu face distincţie între părinţii cu foarte mulţi bani şi cei cu venituri modeste, astfel că milioanele din cont sau numărul de maşini  pe care le deţine o familie nu reprezintă un criteriu în vederea adopţiei.

 1. Adopţia, extrem de costisitoare.

FALS. Familia care doreşte să adopte nu va plăti nimic funcţionarilor care se ocupă de dosarul său. Persoanele interesate să adopte un copil vor scoate bani din buzunar doar atunci când vor întocmi declarațiile notariale și adeverințele medicale.

1. Atestarea. În cadrul acestei etape,  familia care doreşte să adopte un copil şi care a depus o solicitare în acest sens la sediul direcţiei de protecţia a copilului de pe raza judeţului unde domiciliază va fi supusă unei evaluări complexe, în vederea obţinerii unui document care atestă că este aptă să adopte.    Evaluarea trebuie să se finalizeze în maximum 90 de zile de când familia a depus cererea. Procesul de evaluare înseamnă evaluare socială, psihologică şi participarea la sesiunile pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte adoptiv. La sfârşitul perioadei de evaluare, asistentul social şi psihologul întocmesc un raport şi propun ca familia să primească sau nu atestatul. Dacă familia primeşte acest atestat, se precizează şi caracteristicile copilului pe care îl poate adopta, sex, starea de sănătate, vârstă, nr. de copii s.a.m.d. Familia care are o nemulţumire, care nu este de acord cu propunerile noastre, are posibilitatea să depună o contestaţie în termen de cinci zile lucrătoare de la comunicarea raportului final.
În cazul în care familia nu are obiecţii la raportul final de evaluare, se emite atestatul, care are o valabilitate de doi ani, se înregistrează în Registrul naţional de adopţii(RNA) şi se trece la potrivirea inițială.

2. Potrivirea inițială şi practică este etapa premergătoare încredinţării în vederea adopţiei, prin care se selectează cea mai potrivită persoană sau familie pentru un copil adoptabil, faţă de care s-a instituit o măsură de protecţie specială. Pentru fiecare copil adoptabil, se generează lista cu adoptatori/familii adoptatoare potrivite să-l adopte(de către responsabilul de caz al copilului din cadrul DGASPC), includerea în cadrul listei se face în funcție de gradul în care adoptatorii răspund nevoilor și caracteristicilor copilului(vârstă, sex, stare de sănătate, nr. de copii pe care îi poate îngriji).

     Potrivirea în situația copiilor greu adoptabili-pers/familiile atestate ca apte pentru adopție pot solicita vizualizarea profilelor tuturor copiilor greu adoptabili aflați în RNA, consultarea informațiilor privind acești copii, se face la sediul direcției de domiciliu, în baza unei programări prealabile.Adopția unui copil greu adoptabilil nu depinde de mențiunile referitoare la numărul de copii și caracteristicile acestora conținute în raportul final de evaluare.

Copilul şi familia adoptatoare se întâlnesc prima oară în timpul „potrivirii practice”.

„Familia nu are voie să caute un copil pur şi simplu, să meargă în alte judeţe, unităţi medicale sau centre de plasament. Pentru fiecare copil adoptabil se emite o listă şi numai familiile din listă, pentru că răspund nevoilor acelui copil, sunt contactate şi sunt invitate să facă potrivirea. Copilul devine adoptabil dacă se consideră că este în interesul lui să devină adoptabil, pentru că adopţia nu este o măsură de protecţie, ci un drept care se garantează copiilor. Familia poate să se răzgândească şi să ceară retragerea atestatului, sau să nu dorească să facă potrivirea cu copilul X, de exemplu, dar în acest caz trebuie să indice motivele”,

Copilul şi adoptatorii se întâlnesc prima oară în timpul „potrivirii practice”, care are loc în mediul de viață a copilului, în prezența asistentului maternal profesionist și a reprezentanților Compartimentului adopție. După prima întâlnire, cuplul care doreşte să adopte are trei zile să se hotărască dacă doreşte să continue potrivirea. În cazul în care răspunsul este unul pozitiv, reprezentanţii DGASPC vor realiza un program de vizite.

 1.  Încredinţarea în vederea adopţiei

     Instanţa din localitatea în care domiciliază copilului este cea care dispune încredinţarea în vederea adopţiei pentru o perioadă de 90 de zile. La sfârşitul acestei perioade, reprezentanţii DGASPC întocmesc un referat cu privire la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptatori, pe care-l comunică judecătorului.

 1. Încuviinţarea adopţiei.

Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei se face cu citarea DGASPC în a cărei rază teritorială domiciliază copilul.

     5.Monitorizarea postadopţie

Timp de doi ani din momentul încuviinţării adopţiei, trimestrial, echipa formată din asistent social și psiholog din cadrul direcţiei urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori. Această perioadă se poate prelungi motivat dacă există dificultăți de relaționare copil-părinți sau dacă părinții adoptivi nu au început să discute cu copilul despre trecutul lui, potrivit vârstei și nivelului de înțelegere.