Formulare necesare persoanelor cu dizabilități în vederea emiterii voucherului pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces


Formulare eliberare rovinietă

Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002 , cu modificările şi completările ulterioare. Scutirea prevăzută, se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor de mai sus.


Solicitare acord asistent personal sau indemnizație lunară copil / adult cu handicap grav cu drept la asistent


Formulare remitere, sistare, prelungire, restanțe, transfer prestații sociale copil / adult


Cerere acordare prestații sociale grad mediu


Formulare pentru decontarea carburantului, eliberarea legitimaţiei şi a biletelor de transport urban / interurban


Alte formulare


Formulare necesare pentru obtinerea imputernicirii in vederea ridicarii indemnizatiei cuvenite persoanei cu dizbilitati


Formulare Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului


Formulare Serviciul de Evaluare Complexa a Adultului

Cardul european pentru dizabilitate

Cerere pentru acordarea cardului european pentru dizabilitate

Formulare Serviciul Buget