Formulare necesare persoanelor cu dizabilități în vederea emiterii voucherului pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces

Cerere acordare voucher

Angajament

Formular acord AJOFM

Recomandarea medicului specialist

 

          Formulare eliberare rovinietă

          Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002 , cu modificările şi completările ulterioare. Scutirea prevăzută, se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor de mai sus.

Cerere eliberare rovinietă însoțitor copil / adult, persoană cu handicap

Cerere eliberare rovinietă reprezentant legal copil / adult, persoană cu handicap

Declarație pe proprie raspundere privind calitatea de insotitor pentru obținerea rovinietei

          Formulare solicitare acord asistent personal sau indemnizație lunară copil / adult cu handicap grav cu drept la asistent

Cerere asistent sau indemnizație copii

Cerere asistent sau indemnizație adulţi

           Formulare remitere, sistare, prelungire, restanțe, transfer prestații sociale copil / adult:

Cerere remitere prestații sociale copii

Cerere remitere prestații sociale adulți

Cerere sistare acordare prestații sociale copii

Cerere sistare acordare prestații sociale adulți

Cerere prelungire acordare prestații sociale copii

Cerere prelungire acordare prestații sociale adulți

Cerere acordare restanță prestații sociale copii

Cerere acordare restanță prestații sociale adulți

Cerere transfer prestații și dosar medical

          Cerere acordare prestații sociale grad mediu

Cerere acordare prestații sociale grad mediu

 

          Formulare pentru eliberarea legitimaţiei şi a biletelor de transport urban și interurban:

Cerere eliberare legitimație de transport urban

Cerere pentru eliberarea legitimaţiei şi a biletelor de transport interurban

          Alte formulare:

Cerere modificare mod plată

Cerere împuternicire ridicare indemnizație deces

Cerere eliberare copie a certificatului de încadrare în grad de handicap

Cerere de eliberare a documentelor

        Formulare necesare pentru obtinerea imputernicirii in vederea ridicarii indemnizatiei cuvenite persoanei cu dizbilitati

Cerere împuternicire ridicare indemnizație deces

Declarație rude gradul I parinti

Declarație rude gradu I copii

Declarație mostenitori decedat

Declarație sot supravietuitor