Despre noi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ este serviciul public de interes judeţean cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean, şi are rolul de a asigura la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcţia Generală a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.99/2004 a Consiliului Judeţean Neamţ, prin comasarea Serviciului Public de Asistenţă Socială a judeţului Neamţ şi a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Neamţ, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei Generale se aprobă prin hotărâre de Consiliu Judeţean, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

Finanţarea activităţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanelor majore care beneficiază de protecţie în condiţiile legii, se asigură din:

  • bugetul local al judeţului;
  • bugetul de stat;
  • donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti permise de lege;
  • fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi alte surse.

În afara acestor surse, Direcţia generală va putea primi fonduri din partea unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară sau străinătate, pe baza de convenţii de colaborare sau sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice.

Conducere

Cristina Păvăluță

Director General

Telefon: 0233.229.217

Email: office@dgaspcneamt.ro

Mirela Negruș

Director general adjunct copii

Telefon: 0233.229.217

Email: office@dgaspcneamt.ro

Marlena Panduru

Director general adjunct adulti

Telefon: 0233.213.105
Telefon: 0233.233.274

Email: office@dgaspcneamt.ro

Laurențiu Dulamă

Director general adjunct

Telefon: 0233.217.842
Telefon: 0233.229.217

Email: office@dgaspcneamt.ro