tel: 0233.217.842 / 0233.229.217|office@dgaspcneamt.ro

copii

adulți

protecția familiei

protecția copilului

persoane vârstnice

persoane singure

persoane aflate în nevoie

persoane cu handicap

Proiecte

Acasa|Proiecte

Schimbări necesare în atingerea scopului dezinsituționalizării persoanelor adulte cu handicap

Activitățile incluse în proiectului POCU “BARRIER-FREE” se află în plin proces de implementare, în pofida dificultăților inerente oricărei ample lucrări. La începutul lunii septembrie 2022, s-a transmis către Organismului Intermediar Regional (OIR) Nord-Est solicitarea de modificare a contractului de finanțare, prin Actul adițional nr.4. [...]

Schimbări necesare în atingerea scopului dezinsituționalizării persoanelor adulte cu handicap2022-09-14T09:14:14+02:00

Noi soluții în atingerea obiectivelor privind dezinstituționalizarea

Comunicat proiecte august   Este cunoscut faptul că în realizarea obiectivelor importante este  nevoie de efort și de timp. Conștienți de aceasta, membrii echipei de implementare a proiectului “BARRIER-FREE” continuă să mențină direcția constantă și să se concentreze asupra lucrurilor esențiale pentru a trece [...]

Noi soluții în atingerea obiectivelor privind dezinstituționalizarea2022-08-26T11:36:30+02:00

Sprijin pentru luarea unei decizii acordat beneficiarilor proiectului “BARRIER-FREE”

Sprijin pentru luarea unei decizii acordat beneficiarilor proiectului “BARRIER-FREE”

Sprijin pentru luarea unei decizii acordat beneficiarilor proiectului “BARRIER-FREE”2022-07-19T21:49:43+02:00

Terapii gratuite pentru copiii de etnie romă

Echipa mobilă a proiectului „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități“, implementat de DGASPC Neamț, oferă din această lună servicii de recuperare pentru copiii de etnie romă. Primii beneficiari ai serviciilor sunt din Roman, din zona locuințelor sociale din strada Fabricii. Ricardo are 13 [...]

Terapii gratuite pentru copiii de etnie romă2022-07-12T12:42:20+02:00

Îngrijire și recuperare, la cele mai înalte standarde, în locuințe protejate și centre de zi

Îngrijire și recuperare, la cele mai înalte standarde, în locuințe protejate și centre de zi Scopul înființării ansamblurilor locuințe protejate-centru de zi este ca persoanele adulte cu dizabilități, aflate în acest moment în centrele rezidențiale clasice, să beneficieze pe lângă serviciile de găzduire și [...]

Îngrijire și recuperare, la cele mai înalte standarde, în locuințe protejate și centre de zi2022-06-29T14:11:18+02:00

Daruri de Paște pentru beneficiarii echipei mobile a proiectului „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități“

10 copii care în prezent beneficiază de servicii de recuperare și terapii gratuite la domiciliu prin intermediul echipei mobile a proiectului „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități“, implementat de DGASPC Neamț, au primit daruri de Paște. Cadouri au fost oferite și frățiorilor acestora, [...]

Daruri de Paște pentru beneficiarii echipei mobile a proiectului „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități“2022-04-22T21:23:15+02:00

Proiectul BARRIER-FREE a fost promovat la Pipirig

Proiectul “BARRIER-FREE”, implementat de D.G.A.S.P.C. Neamț, cu finanțare de la Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a fost promovat în Pipirig, în cadrul activității de mediatizare care a avut loc pe 29 martie 2022. Managerul de proiect și [...]

Proiectul BARRIER-FREE a fost promovat la Pipirig2022-03-30T14:59:04+02:00

Servicii sociale adecvate nevoilor persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale

Este deplin acceptat că persoanele cu nevoi speciale au, în general, mai puține posibilități de afirmare și o calitate a vieții mai scăzută. Prin acțiunile și proiectele întreprinse de DGASPC Neamț se dorește oferirea unor condiții de viață adecvate nevoilor și dorințelor acestor [...]

Servicii sociale adecvate nevoilor persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale2022-02-25T13:50:55+02:00

Comunicat de presă – echipa mobila, 1 an activitate în zona Roman

27 de copii cu diverse tipuri de dizabilități din Roman și comunele limitrofe au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de recuperare gratuite chiar la ei acasă. Aceștia au fost beneficiarii echipei mobile a proiectului „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități“, finanțat [...]

Comunicat de presă – echipa mobila, 1 an activitate în zona Roman2022-02-24T12:52:09+02:00

Pași spre servicii sociale de referință pentru persoanele cu dizabilități instituționalizate

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Cod apel: POCU/462/4/15/ Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale [...]

Pași spre servicii sociale de referință pentru persoanele cu dizabilități instituționalizate2021-12-29T21:00:46+02:00