Proiect “SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă”, SMIS 135930