18 copii cu autism din Roman și comunele Secuieni, Ion Creangă și Cordun beneficiază de 3 luni de terapii gratuite la domiciliu de recuperare, kinetoterapie și logopedie, iar de luna viitoare numărul beneficiarilor va crește. Toate aceste servicii sunt oferite de specialiștii DGASPC Neamț cu suportul proiectului „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități“, implementat din 2021 și finanțat din fonduri europene. Prin intermediul acestui proiect a fost înființată în martie 2023 o echipă mobilă de specialiști care oferă la domiciliul copiilor diagnosticați cu tulburări de spectru autist o serie de servicii de recuperare menite să prevină separarea copilului de familie și să faciliteze integrarea în comunitate.

Această echipă mobilă este destinată strict copilor cu tulburări de spectru autism și cu întârzieri de dezvoltare psihică și are în componență un asistent social, un psihoterapeut, un logoped și un kinetoterapeut. Au prioritate la serviciile la domiciliu copiii proveniți din familii vulnerabile și cei aflați în risc de părăsire. Avantajele echipei mobile sunt furnizarea la domiciliu a întregii game de servicii pe care beneficiarul le-ar putea primi în cadrul unui centru.

După trei luni de activitate, în programele de recuperare sunt incluși 18 copii iar luna aceasta au fost realizate 9 evaluări inițiale în vederea extinderii numărului de beneficiari începând cu luna iulie 2023.

În cadrul aceluiași proiect implementat de DGASPC Neamț funcționează din 2021 o altă echipă mobilă, (prima la acel moment în zona Roman), care  realizează servicii recuperare și reabilitare fizică la domiciliu copiilor cu dizabilități motorii. În afara serviciilor furnizate direct, specialiștii echipelor mobile instruiesc părinții, îi familiarizează cu noțiunile elementare ale terapiei, cu metode și formatul de lucru și îndrumă părinții în vederea continuării terapiilor.

În județul Neamț sunt peste 2.000 de copii încadrați într-un grad de handicap, aceștia avînd diverse dizabilități. Mulți dintre ei necesită tot felul de terapii care să conducă la integrarea lor cît mai eficientă în societate. O parte dintre aceste terapii pot fi efectuate gratuit în cadrul Centrului de Recuperare de Zi Piatra Neamț aparținând DGASPC dar sunt oferite și gratuit la domiciliul copiilor prin intermediul a 3 echipe mobile – 1 la Piatra Neamț aparținând centrului mai sus-menționat și 2 în zona Roman, ambele înființate cu sprijinul proiectului „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități“, implementat de DGASPC Neamț.