La Dragomirești,

Program integrat de servicii pentru persoanele cu dizabilități

Fiecare etapă parcursă în procesul de implementare al proiectului “BARRIER-FREE” ne duce mai aproape de scopul întregii noastre activități și anume, transferul, în primă fază, a 40 persoane adulte cu dizabilități din centrele rezidențiale din Neamț, în locuințe maxim protejate, în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Dragomirești. Aceste spații oferă beneficiarilor confort, intimitate, siguranță, dar cel mai important, un mediu apropiat de cel dintr-o familie.

În luna noiembrie 2022, a început procedura de angajare a celor 77 de profesioniști care vor activa în cadrul Complexului. Este vorba despre subactivitatea A2.3 – Furnizarea de servicii de tip Locuință protejată și subactivitatea și A2.4 – Furnizarea de servicii de tip Centru de zi. În data de 21.12.2022, s-a publicat anunțul de organizare a concursului pentru 4 posturi vacante (1 post director, 2 posturi coordonator de specialitate și 1 post contabil șef), iar pe 30 ianuarie 2023 a fost aprobat, de către directorul general al D.G.A.S.P.C. Neamț, calendarul de desfășurare al concursurilor,pentru restul de 73 de posturi vacante.

În acest moment, procedura de selecție și angajare a personalului care își va desfășura activitatea în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești este în plin proces de derulare, urmând a se încheia la sfârșitul lunii martie a.c. După această etapă vor putea fi transferați și beneficiarii.

Pe termen lung, prin dezvoltarea acestor tipuri de servicii, precum cele din Dragomirești, persoanele adulte cu dizabilități vor beneficia de o îngrijire asemănătoare celei primite în cadrul unei familii, fapt ce va avea un impact pozitiv asupra creșterii calității vieții lor.

Persoanelor adulte cu diazbilități le vor fi furnizate servicii de abilitare/reabilitare, supraveghere și îngrijire personală, consiliere psihologică şi psihoterapie, logopedie, kinetoterapie, stimulare psiho-senzorio-motorie, asistenţă medicală, servicii de sprijin pentru o viață independentă și integrare în comunitate.

Beneficiile pe termen lung, generate de proiect, se vor răsfrânge nu doar asupra persoanelor cu dizabilități din grupul țintă, ci și asupra comunităților locale și societății în ansamblul său.

Prin intermediul proiectului„BARRIER-FREE”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020, D.G.A.S.P.C. Neamț va reduce numărul persoanelor adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor sociale la nivelul comunității.

info site feb 2023