Proiectul “BARRIER-FREE”, mediatizat la Dragomirești

Un prim pas în atingerea scopului proiectului „BARRIER-FREE” este pe cale să se materializeze, în perioada imediat următoare, prin dezinstituționalizarea a 40 de persoane adulte cu dizabilitați, din grupul țintă, proveniți din centrele rezidențiale din Neamț care vor fi transferați în patru locuințe protejate din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din comuna Dragomirești.

Și pentru că veștile bune trebuie împărtășite, pe 5 decembrie a.c.a avut loc în localitatea sus amintită o activitatea de mediatizare a proiectului “BARRIER-FREE” și de prezentare a facilităților din cadrul Complexului, prin distribuirea unor pliante. Acțiunea, derulată de managerul de proiect și responsabilul cu informarea și publicitatea, a început de la sediul administrației publice din comuna Dragomirești. Edilul ne-a transmis că activitatea noastră este bine venită în contexul în care, în ultimul timp, o parte dintre cetățenii comunei s-au adresat reprezentanților primăriei cu întrebări care vizau, în special, domeniul resurselor umane necesare funcționarii noului Complex. Pentru o mai bună informare, activitatea a continuat cu distribuirea pliantelor în comunitate, mare parte dintre cetățenii întâlniți în cadrul acestei campanii de informare ne-au adresat întrebări, dornici să afle date despre scopul, obiectivele și beneficiarii proiectului, precum și despre viitoarele locuri de muncă.

Reamintim că, obiectivul proiectului este dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunităţii care să contribuie la reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate din centrele rezidenţiale de tip clasic din judeţul Neamţ.

Scopul proiectului va fi atins pe de o parte, prin transferul a  72 de persoane adulte cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale clasice din județul Neamț în șapte locuințe protejate, iar pe de altă parte, prin oferirea de servicii sociale, dezvoltate la nivelul comunității, în cadrul a două centre de zi.

Prin intermediul proiectului„BARRIER-FREE”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, D.G.A.S.P.C. Neamț va reduce numărul persoanelor adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor sociale la nivelul comunității.

Pliante Dragomiresti