Șapte locuințe protejate și două centre de zi pentru aduții cu dizabilități incluși în proiectul BARRIER-FREE”

Organismul Intermediar Regional Nord-Est (OIR N-E) a aprobat, pe 5 octombrie 2022, Actul adițional nr. 4 la contractul de finanțare a proiectului BARRIER-FREE”, document care aduce următoarele modificări:

  1. Prelungirea activităților proiectului cu șase luni, până la 11 noiembrie 2023.

  2. O parte dintre persoanele cu dizabilități din grupul țintă vor fi transferate din centrele rezidențiale în care se află, în 4 locuințe maxim protejate (10 pers/loc.) și un centru de zi aferent, situate în comuna Dragomirești, înființate prin proiectul Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești și implementat de Consiliul Județean Neamț. Ceilalți adulți din grupul țintă vor fi transferați în comuna Pipirg, unde se construiesc 3 locuințe maxim protejate (8 pers/loc.) și un centru de zi (lucrări realizate prin Programul de Interes Național – PIN).

  3. S-a eliminat criteriului de vârstă pentru adulții cu dizabilități care vor fi selectați în grupul țintă. Astfel, noile criterii utilizate vor fi: persoane adulte cu dizabilități, tipul, gradul dizabilității, gradul de independență, rezultatele evaluării medicale, sociale, psihologice și educaționale (în vedrea grupării pe servicii a persoanelor cu nevoi speciale similare).

  4. S-a aprobat replanificarea datelor de începere a activităților A2.3 – Furnizarea de servicii de tip locuință protejată și A2.4- Furnizarea de servicii de tip centru de zi, la 12.01.2023 (în cazul locuințelor și centrului de zi de la Dragomirești) și la 12 iulie 2023 (în cazul locuințelor și centrului de zi de la Pipirg).

Reamintim că, în cadrul proiectului PIN și a proiectului implementat de Consiliul Judetean Neamt, se vor dezvolta serviciile de îngrijire necesare operaționalizării celor 7 locuințe protejate și celor 2 centre de zi angajându-se personal specializat, respectiv asigurându-se toate materialele (inclusiv igienico-sanitare) necesare funcționarii. Prin dezvoltarea serviciilor aferente locuințelor protejate se vor acoperi toate necesitățile de odihnă, preparare a hranei, igienă și dezvoltarea deprinderilor de viață ale persoanelor adulte cu dizabilități, în funcție de vârsta, tipul și gradul de dizabilitate. Serviciile nou-înființate vor urmări asigurarea unei îngrijiri de calitate, adaptată nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități și mai apropiată de modelul familial, care să permită îngrijirea persoanei adulte din punct de vedere medical, social și psihologic.

 

Prin intermediul proiectului„BARRIER-FREE”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, D.G.A.S.P.C. Neamț va reduce numărul persoanelor adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor sociale la nivelul comunității.

Vezi fisier