Activitățile incluse în proiectului POCU “BARRIER-FREE” se află în plin proces de implementare, în pofida dificultăților inerente oricărei ample lucrări.

La începutul lunii septembrie 2022, s-a transmis către Organismului Intermediar Regional (OIR) Nord-Est solicitarea de modificare a contractului de finanțare, prin Actul adițional nr.4. Principalele schimbări prevăzute în acest document sunt:

  1. Prelungirea activităților proiectului până la 11 noiembrie 2023. Această solicitare este motivată, în principal, de faptul că pandemia de coronavirus a generat o serie de întârzieri în cadrul proiectelor derulate prin Programul de Interes Național (PIN), situație care nu a putut fi prevăzută.
  2. Totodată, prin Actul adițional nr.4, se solicită aprobarea transferului persoanelor adulte cu dizabilități, care formează grupul țintă, în 4 locuințe protejate cu un centru de zi aferent, construcții situate în comuna Dragomirești, în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, proiect implementat de Consiliul Județean Neamț și în 3 locuințe protejate, cu un centru de zi aferent, situate în comuna Pipirg (construite prin PIN). Reamintim că, în localitatea Dragomirești lucrările sunt într-un stadiu foarte avansat fiind la un pas de finalizare, iar la Pipirig, zilele trecute, a fost semnat contractul de începere a lucrărilor.
  3. Replanificarea datelor de începere a activităților A2.3 – Furnizarea de servicii de tip locuință protejată și A2.4- Furnizarea de servicii de tip centru de zi, la 12.01.2023 (în cazul locuințelor și centrului de zi de la Dragomirești), respectiv 07.2023 (în cazul locuințelor și centrului de zi de la Pipirg).
  4. Eliminarea criteriilor de vârstă pentru adulții care formează grupul țintă. Solicitarea se referă la posibilitatea de a înlocui beneficiarii aflați în perioada de monitorizare, a căror stare de sănătate se degradează, cu alții, cu o stare de sănătate mai bună chiar dacă criteriul de vârstă (35-59 de ani) nu este îndeplinit.

 

Prin intermediul proiectului„BARRIER-FREE”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020, D.G.A.S.P.C. Neamț va reduce numărul persoanelor adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor sociale la nivelul comunității.

Schimbări necesare în atingerea scopului dezinsituționalizării persoanelor adulte cu handicap