Comunicat proiecte august

 

Este cunoscut faptul că în realizarea obiectivelor importante este  nevoie de efort și de timp. Conștienți de aceasta, membrii echipei de implementare a proiectului “BARRIER-FREE” continuă să mențină direcția constantă și să se concentreze asupra lucrurilor esențiale pentru a trece de dificultăți inerente oricărei lucrări.

Pe 30 iunie 2022 s-a transmis către Organismului Intermediar Regional (OIR) Nord-Est solicitarea de modificarea a contractului de finanțare, prin Actul adițional nr.3. Documentul conținea propunerea de transfer a adulților cu dizabilități din grupul țintă, în 7 locuințe protejate cu un centru de zi aferent, în comuna Dragomirești. Acțiunea a fost motivată de faptul că la proiectele PIN au apărut situații neprevăzute care au generat întârzieri. În acest context, pentru a nu fi puși  în imposibilitatea respectării activităților prevăzute în proiect s-a identificat o soluție alternativă pentru transferul celor 72 de persoane cu dizabilități care fac parte din grupul țintă,  și anume, oferirea de servicii în cadrul locuințelor protejate  și a centrului de zi ce se vor înființa prin proiectul Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești, implementat de Consiliul Județean Neamț. În cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești se vor înființa 10 locuințe protejate ( 10 adulți / locuință) 1 centru de zi și 1 atelier protejat ( 7 din cele 10 locuințe protejate  și centrul de zi fiind într-un stadiu avansat de execuție.

Pentru a sprijini această propunere li s-a comunicat reprezentanților OIR NE că acest Complex de servicii face parte din categoria proiectelor care vizează dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu handicap prin inființarea de locuințe protejate și centre de zi, iar întârzierile apărute la proiecte PIN au generat o situație specială.

La începutul lunii august, cererea a fost respinsă de reprezentanții OIR NE care au motivat că nu se respectă condiția existenței unui centru de zi la 4 locuințe protejate. Drept urmare, din dorința de a găsi soluții la toate problemele apărute în derularea proiectui, s-a decis întocmirea și să transmiterea către OIR NE a unui alt document care să facă referire la posibilitatea transferului adulților care formează grupul țintă, în 4 locuințe protejate (10 locuri/locuință) cu un centru de zi aferent, în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Dragomirești precum și în 3 locuințe protejate (8 locuri/locuință) cu un centru de zi aferent care se vor construi prin proiect PIN la Pipirig. Reamintim că, în localitatea Dragomirești lucrările sunt într-un stadiu foarte avansat, fiind la un pas de finalizare, iar la Pipirig urmează să fie semnat contractul de începere a lucrărilor.

În altă ordine de idei, amintim că pe 12 august 2022 a început activitatea A2.5 “Asistență și suport pentru luarea unor decizii”, derulată de echipa multidisciplinară din cadrul proiectului, cea care a realizat și activitatea A2.2-“Evaluare și planificare pentru beneficiarii din grupul țintă”.

 

Prin intermediul proiectului„BARRIER-FREE”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020, D.G.A.S.P.C. Neamț va reduce numărul persoanelor adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor sociale la nivelul comunității.