Îngrijire și recuperare, la cele mai înalte standarde, în locuințe protejate și centre de zi

Scopul înființării ansamblurilor locuințe protejate-centru de zi este ca persoanele adulte cu dizabilități, aflate în acest moment în centrele rezidențiale clasice, să beneficieze pe lângă serviciile de găzduire și masă, de activități care să le asigure recuperarea precum și dezvoltarea, pe cât posibil, a deprinderilor de viață într-un mediu securizant suportiv.

Zilele acestea, echipa de implementare a proiectului POCU BARRIER-FREE lucrează la întocmirea Actului adițional și a documentelor anexă care vor fi pentru a fi transmise pentru avizare, până la sfârșitul lunii iunie 2022, reprezentanților Organismului Intremediar Regional (OIR), Neamț. Documentația face referire la schimbarea amplasamentelor celor 9 locuințe protejate (fiecare cu 8 locuri) și a celor 3 centre de zi, de la Timișești, Borlești, Pipirig și Târgu-Neamț, în comuna Dragomirești, jud. Neamț unde vor fi 10 locuințe protejate (fiecare cu 10 locuri), un centru de zi și un atelier protejat. Schimbarea nu afectează componența și numărul grupului țintă format din 72 de persoane adulte cu dizabilități.

În cadrul locuințelor maxim protejate (LMP), precum sunt cele în care în care vor fi transferați adulții din grupul țintă a proiectului pocu BARRIER-FREE sunt asigurate servicii 24 de ore din 24, într-un mediu familial, în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă. Serviciile sociale de care au nevoie beneficiarii sunt acordate de personal specializat în cadrul centrului de zi, sau după caz, în locuința maxim protejată.

Locuințele protejate sunt amplasate în comunitate și sunt compuse din: camerele beneficiarilor, camera de socializare, bucătărie, bai, alte dependințe, curte, după caz, și poate găzdui două persoane într-o cameră de dormit numai cu acordul fiecăreia dintre ele sau al reprezentantului legal. Beneficiarii sunt încurajați să își aranjeze masa și să se hrănească singuri, să-și aranjeze lucrurile, și să efectueze activități casnice ușoare, personalul oferind sprijin direct și îndrumare, după caz.

În cadrul centrului de zi, parte importantă a complexului de servicii, au loc activități de recuperare, realizate în intervale diferite ale zilei pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, dezvoltării potenţialului personal şi prevenirii instituţionalizării. Serviciile acestuia se adreseză atât beneficiarilor din locuințele protejate cât și persoanelor cu dizabilități din comunitate. Beneficiarii au parte de activități de informare şi consiliere socială, consiliere psihologică, asistență medicală. dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, dezvoltarea abilităţilor lucrative, logopedie, kinetoterapie, pregătirea pentru angajarea în muncă şi sprijin pentru menţinerea locului de muncă, integrare şi participare socială şi civică.

Membrii familiei și prietenii pot vizita beneficiarul, în intervalele de timp stabilite cu coordonatorul locuinței protejate, cu respectarea programului de activități a beneficiarului.

Prin intermediul proiectului„BARRIER-FREE”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020, D.G.A.S.P.C. Neamț va reduce numărul persoanelor adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor sociale la nivelul comunității.