Proiectul “BARRIER-FREE”, implementat de D.G.A.S.P.C. Neamț, cu finanțare de la Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a fost promovat în Pipirig, în cadrul activității de mediatizare care a avut loc pe 29 martie 2022.

Managerul de proiect și responsabilul cu informarea și publicitatea s-au întâlnit cu primarul localității, domnul prof. Vasile Dorneanu, ocazie cu care a fost adus în discuție stadiul implementării și s-au previzionat activitățile din următoarele etape. Pentru o cât mai bună diseminare a obiectivelor proiectului au fost distribuite pliante informative specialiștilor din cadrul administrației publice locale și cetățenilor care au tranzitat centrul comunei. De asemenea, o parte dintre materialele informative au fost expuse pe birourile din holul principal al instituției
pentru a fi la dispoziția cetățenilor care se vor adresa, în perioada următoare, lucrătorilor din cadrul primăriei.

Localnicii au fost informați că în cele trei locuințe care se vor construi în comuna Pipirig vor fi transferate persoane cu dizabilități din centrele rezidențiale care vor beneficia de servicii de tip locuință protejată, iar în centrul de zi vor fi acordate și servicii de kinetoterapie, consiliere psihologică și asistență medicală, la care vor avea acces nu doar persoanele cu dizabilități din cadrul locuințelor protejate, ci și cele din comunitate.

Prin intermediul proiectului„BARRIER-FREE”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
D.G.A.S.P.C. Neamț va reduce numărul persoanelor adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor sociale la nivelul
comunității. Valoarea totală a proiectului este de 7.894.284,68 lei.