Este deplin acceptat că persoanele cu nevoi speciale au, în general, mai puține posibilități de afirmare și o calitate a vieții mai scăzută. Prin acțiunile și proiectele întreprinse de DGASPC Neamț se dorește oferirea unor condiții de viață adecvate nevoilor și dorințelor acestor oameni, prin crearea posibilității ca ei să să-și evidențieze utilitatea, valoarea și a simți bucuria vieții.

“BARRIER-FREE” este unul dintre proiectele dedicate îmbunătățirii calității vieții adulților cu dizabilitați, instituționalizați în centrele rezidențiale din judeţul Neamţ. Acesta vizează transferul a 72 de persoane din centrele rezidențiale, clasice, în locuințe protejate dotate și utiliate la standarde europene, precum și oferirea de servicii sociale complexe în cadrul centrelor de zi.

În luna ianuarie 2022 s-a încheiat o altă etapă prevăzută în graficul de activități și în cererea de finanțare a proiectului și anume, activitatea A2.2 care a implicat evaluarea și planificarea beneficiarilor pentru transferul în locuințele protejate. Aceasta etapă s-a derulat pe parcursul a șase luni (12 iulie 2021-11 ianuarie 2022). Evaluarea a fost efectuată de către echipele multidisciplinare din cele trei centre (Centrul de îngrijire și asistență Bozieni, Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Războieni și Centrul de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman) în care se află cei 81 de beneficiari. Datele din fișele individuale de evaluare au evidențiat profilul fiecărui beneficiar – necesar pentru realizarea transferurilor în servicii propuse – dar și pentru a determina gradul de implicare în activitățile de îngrijire, de abilitare- reabilitare și de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.

Pe de altă parte, în această etapă a implementării proiectului, cei nouă manageri de caz din cadrul DGASPC Neamț continuă activitatea de monitorizare a celor 81 de beneficiari aflați încă în centrele rezidențiale clasice, mai sus amintite. Specialiștii în managementul de caz colectează și analizează datele despre modul în care sunt asigurate serviciile specifice, corespunzătoare nevoilor lor, în vederea pregătirii pentru transferul de la îngrijirea institutionalizată către servicii la nivelul comunității. De altfel, managerii de caz vor fi implicați și în monitorizarea serviciilor care vor fi acordate beneficiarilor și după transfer, în locuințele protejate și în centrele de zi. Eforturile se concentrează pe ideea că persoanele cu nevoi speciale instituționalizate să trăiască într-un mediu foarte apropiat de modelul familial, iar prin intermediul profesioniștilor să se asigure întru totul nevoile de îngrijire, igienă, odihnă, asistență medicală și recuperare.

Prin intermediul proiectului„BARRIER-FREE”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020, D.G.A.S.P.C. Neamț va reduce numărul persoanelor adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor sociale la nivelul comunității.

Responsabil informare-publicitate proiect “BARRIER-FREE”
Carmen Baroi