Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Cod apel: POCU/462/4/15/ Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii  pe termen lung
Contract nr. POCU/462/4/15/129032

Cod SMIS 2014+:129032

decembrie 2021

Pași spre servicii sociale de referință pentru persoanele cu dizabilități instituționalizate

Proiectul “BARRIER-FREE”, implementat de DGASPC Neamț, în calitate de beneficiar, își propune  dezinstituționalizarea a 72 de persoane adulte cu dizabilități care formează grupul țintă și beneficiază, la momentul actual, de măsuri de protecție în cadrul centrelor rezidențiale clasice din județul Neamț respectiv, Centrul de îngrijire și asistență Bozieni, Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Războieni și Complexul de servicii pentru persoane cu handicap Roman – Centrul de reabilitare și reabilitare neuropsihiatrică.

Proiectul prevede și dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul centrelor de zi, care vor funcționa pe lângă locuințele protejate. Acestea vor include un anasamblu de activități înființate pentru a răspunde nevoilor individuale  specifice ale persoanelor cu dizabilități, în vederea depășirii situațiilor de dificultate. De aceste servicii vor beneficia și persoanele cu dizabilități din comunitate. Se vor acorda:

  • asistență medicală;
  • abilitare/reabilitare;
  • consiliere psihologică;
  • dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
  • integrare și participare socială;
  • pregătire pentru angajare în muncă;

Adulții cu dizabilități vizați de acest proiect vor fi transferați în locuințe protejate (8 adulți/locuință) și vor beneficia de servicii la nivelul centrelor de zi  care vor fi construite, amenajate, dotate și puse la dispoziția proiectului POCU prin intermediul unor proiecte PIN (Program Interes Național), complementare.

Locuințele protejate si centrele de zi aferente celor 3 PIN-uri complementare proiectului POCU “BARRIER-FREE” sunt : „Alternative pentru o nouă viață – Locuința protejată Nechit, Locuința protejată Castani și Centru de zi Borlești”, Mobilitate fără bariere” – Locuința protejată Dolia, Locuința protejată Nemțișor, Locuința protejată Stânca și Centrul  de zi Pipirig”, și   „ACCES la diversitate” – Locuința  protejată Plăieșu, Locuința protejată  Zvorănești, Locuința  protejată Blebea, Locuința protejată Tei și Centrul de zi Timișești”, se află în diferite stadii de implementare.

La unele dintre aceste PIN-uri au apărut situații neprevăzute, fapt care a condus  la întârzierea termenelor de finalizare   (30.11.2021)   și   implicit   la   decalarea   unor   activități   din   cadrul   proiectului   POCU  “BARRIER-FREE”. Conducerea DGASPC Neamț depune eforturi pentru identificarea unor noi amplasamente care vor fi adaptate și dotate în conformitate cu  standardele de  calitate, în vigoare. În prezent,  termenul de implementare a celor 3 PIN-uri este prelungit  până la data de 30.11.2022, fapt ce ne sprijină în realizarea planurilor de restructurare.

În această perioadă, sunt în curs de amenajare 3 dintre cele 7 locuințe din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu handicap care se construiește, prin efortul Consiliului Județean Neamț, în localitatea Dragomirești. Capacitatea fiecărei unități locative va fi de 10 persoane. Conform proiectului, vor fi realizate: un corp central, unul administrativ, o clădire anexă și 7 clădiri cu destinația spații de cazare – 25 de camere cu dependințele aferente.

De asemenea, la Pipirig urmeză să înceapă procedura de execuție a lucrărilor pentru cele 3 locuințe protejate și de reabilitare, modernizare și accesibilizare a  clădirii fostei școli, în care va funcționa centrul de zi. Fiecare locuință protejată va găzdui câte 8 beneficiari din grupul țintă, iar la serviciile centrului de zi vor avea acces și persoanele cu dizabilități din comunitate.

Primele transferuri ale beneficiarilor din grupul țintă sunt preconizate în cea de-a doua parte a anului 2022.

Prin intermediul proiectului„BARRIER-FREE”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020, D.G.A.S.P.C. Neamț va reduce numărul persoanelor adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor sociale la nivelul comunității.