Ref.: stadiul proiectului după 18 luni de implementare

Proiectul “BARRIER-FREE”, care are ca obiectiv reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în centrele rezidenţiale de tip clasic din judeţul Neamţ cu 72 de persoane, prin oferirea serviciilor de tip locuinţă protejată în cadrul celor 9 locuințe protejate și oferirea de servicii sociale complexe în 3 centre de zi, este în plin proces de derulare. Activitățile au avansat, astfel încât acum, la un an și jumătate de la începerea acestora, s-au parcurs pași importanți. Stadiul proiectului se prezintă astfel:

  • Organismul Intermediar Regional (OIR) Neamț a aprobat, în noiembrie 2021, Actul adițional nr. 2 a cărui principală modificare se referă la replanificarea acordării serviciilor în cadrul locuințelor protejate (activitatea A2.3) și a centrelor de zi (A2.4) acestea fiind preconizate să înceapă în octombrie 2022. Drept urmare, se are în vedere amânarea unei alte etape a proiectului, activitatea A2.5, care prevede acordarea de asistență beneficiarilor din grupul țintă pentru luarea unei decizii. În cadrul acesteia se vor întreprinde acțiuni adecvate de pregătire, consiliere, informare și sprijin direct în scopul realizarii unei alegeri între două sau mai multe alternative, beneficiarul fiind constant în centrul procesului, într-un mediu formalizat și de încredere. O altă modificare aprobată se referă la înlocuirea unei funcții din cadrul personalului care va asigura servicii în locuințele protejate. Astfel, funcția de educator va fi înlocuită cu cea de erogoterapeut.
  • cei 9 manageri de caz continuă activitatea A2.1, de monitorizare a celor 81 de beneficiari din grupul țintă, iar echipele multidisciplinare din cele trei centre rezidențiale clasice (Centrul de îngrijire și asistență Bozieni, Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Războieni și de la Centrul de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman) evaluează aceleași 81 de persoane adulte cu dizabilități în cadrul activității A2.2, în vederea transferului în locuințe protejate;
  • activitățile proiectului au fost mediatizate și în comunitate, în localitățile Borlești și Pipirg în care se construiesc centrele de zi și locuințele protejate în care vor fi transferați o parte dintre beneficiarii evaluați și monitorizați în cadrul proiectului.

  • Reamintim că, proiectul se implementează în localitățile Pipirig, Timișești, Borlești și Târgu-Neamț. Finalul acestuia, stabilit în mai 2023, va reprezenta transferul a 72 de persoane adulte cu dizabilități din centrele clasice în 9 locuințe protejate. Beneficiarii vor trăi într-un mediu foarte apropiat de modelul familial, iar prin intermediul profesioniștilor se vor asigura întru totul nevoile de îngrijire, igienă, odihnă și integrare psihico-socială, beneficiarii urmând a avea parte de servicii complexe, de calitate, în cele 3 centre de zi.

    Prin intermediul proiectului„BARRIER-FREE”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020, D.G.A.S.P.C. Neamț va reduce numărul persoanelor adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor sociale la nivelul comunității.