Proiectul „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare si Egalitate“, implementat de DGASPC Neamț în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman, își propune dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilități din județul Neamț în vederea asigurarii unui mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial si în vederea prevenirii instituționalizării.

Implementarea acestui proiect va aduce beneficii directe pentru 100 de copii. Astfel, 36 de copii cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii „Romanița“ Roman vor beneficia de servicii de îngrijire și cazare cât mai apropiate de mediul familial în 3 case de tip familial, totodată aceștia urmând a beneficia și de servicii de abilitare și reabilitare în cadrul centrului de zi de recuperare ce va fi înființat. Alți 64 de copii din comunitate, (Roman și localitățile limitrofe), vor beneficia de asemenea de servicii de abilitare și reabilitare în cadrul centrului de zi de recuperare nou-înființat.

Prin implementarea acestui proiect, DGASPC Neamț face încă un pas pentru realizarea procesului de dezinstituționalizare al copiilor cu dizabilități din cadrul CS Romanița, făcând astfel tranziția către un mediu de îngrijire de tip familial și oferind servicii de reabilitare moderne și adaptate nevoilor copiilor.
Pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, sunt în derulare etapele premergătoare demarării construcțiilor celor trei locuințe de tip familial precum și procedurile necesare demarării lucrărilor de reabilitare și modernizare pentru clădirea în care va fi înființat centrul de zi. Totodată, periodic s-au organizat sesiuni de informare și conștientizare pentru salariații din cadrul CS Romanița cu privire la obiectivele generale și specifice ale proiectului. Sesiunile de informare au avut și scopul de a-i familiariza pe angajați cu tranziția către serviciile de îngrijire ale copiilor într-un sistem de tip familial și de a diminua impactul implicat de tranziția către un alt fel de sistem de îngrijire. În vederea eficientizării sesiunilor de informare, salariații din cadrul CS Romanița Roman au mers în schimburi de experiență la alte centre rezidențiale de tip familial aparținând DGASPC Neamț.

Implementarea proiectului va produce efecte pozitive asupra copiilor cu dizabilități care vor beneficia de servicii de îngrijire, cazare și reabilitare superioare, precum și asupra personalului, prin crearea de noi locuri de muncă iar salariile unor specialiști vor fi suportate prin intermediul unui proiect finanțat printr-un Program Operațional cu Capital Uman.

Perioada de implementare a proiectului este de 28 luni, respectiv între data 15.09.2020 și data 31.12.2022

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.303.684,59 lei din care 4.558.877,89 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din FEDR.