Proiectul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ este unul dintre cele 3 proiecte POR, prin care se dorește ca serviciile sociale pentru copiii cu dizabilități din județul Neamț să se dezvolte, astfel încât să asigure un mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial și să prevină instituționalizarea ori stigmatizarea acestei categorii. Prin proiectul „Șanse egale pentru toți copiii” 24 de copii cu dizabilități ce provin din Centrul de protecție a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii “Romanița”, vor fi mutați în 2 case de tip familial care vor fi construite și dotate în municipiul Roman. Copiii vor avea parte de condiții moderne de viață și dezvoltare și le vor fi asigurate servicii complexe de abilitare/reabilitare inclusiv prin construirea și dotarea unui Centru de zi de recuperare. Alături de copiii din cele două case de tip familial, beneficiari ai acestor servicii vor fi și copii din comunitate.

Prin proiectul „Șanse egale pentru toți copiii”, DGASPC Neamț își propune să contribuie la creșterea responsabilității în rândul comunității privind copiii cu dizabilități, precum și la prevenirea și eradicarea oricărei forme de discriminare. Începând cu luna martie 2021, echipa de implementare a proiectului s-a preocupat cu prioritate de conștientizarea schimbărilor ce vor apărea atât în viața beneficiarilor, cât și a specialiștilor ce vor avea misiunea să contribuie activ la schimbările privind găzduirea și recuperarea copiilor cu dizabilități cu măsură specială de protecție. Astfel, s-au desfășurat, lunar, întâlniri de lucru la C.S. „Romanița” Roman, în cadrul cărora salariații au aflat care vor fi noile condiții în care își vor desfășura activitatea, atât în casele de tip familial, cât și în centrul de recuperare de zi pentru copiii cu dizabilități instituționalizați și din comunitate. Discuțiile s-au bazat pe impactul pozitiv al proiectului asupra beneficiarilor, care vor locui în condiții mult îmbunătățite, apropiate de cele oferite de un mediu familial. De asemenea, implementarea proiectului cu finanțare europeană va aduce beneficii și salariaților, prin crearea de noi locuri de muncă și prin asigurarea salariilor unor specialiști prin intermediul unui proiect finanțat printr-un Program Operațional cu Capital Uman.

Proiectul „Șanse egale pentru toți copiii” va avea efecte benefice și asupra atitudinii populației în raport cu orice act care poate conduce la stigmatizarea și excluziunea copiilor cu dizabilități, asupra vitezei de reacție a membrilor comunității și a instituțiilor responsabile, la problematica dizabilității.
Valoarea totală a proiectului este de 5.252.031,53 lei, din care 4.566.362,80 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din FEDR.
Durata proiectului este 28 de luni, obiectivul urmând să fie finalizat până la 31 decembrie 2022.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Date de contact:
Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la proiect, beneficiarul poate fi contactat la tel. 0233/229217, int.121, e-mail:office@dgaspcneamt.ro proiectedgaspcneamt@yahoo.com