„INVESTIM PENTRU CALITATE ȘI DIVERSITATE”

Proiectul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ își propune dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilități din județul Neamț, în vederea asigurării unui mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial și prevenirii instituționalizării. Mai exact, 24 de copii cu dizabilități ce provin din Centrul de protecție a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii “Romanița”, vor avea parte de condiții moderne de viață și dezvoltare în 2 case de tip familial care vor fi construite și dotate în municipiul Roman. De asemenea, vor fi asigurate servicii de abilitare/reabilitare prin construirea și dotarea unui Centru de zi de recuperare, iar beneficiari vor fi și copii din comunitate.
Prin proiectul „Investim în calitate și diversitate”, DGASPC Neamț dorește să contribuie la dezvoltarea unei culturi sociale inovatoare, care să constribuie la creșterea responsabilității în rândul comunității privind copiii cu dizabiltăți, precum și la eliminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare. În ultima perioadă, echipa de implementare a proiectului s-a preocupat cu prioritate de conștientizarea schimbărilor ce vor apărea atât în viața beneficiarilor, dar și a specialiștilor ce vor avea misiunea să contribuie activ la un mod de viață adaptat secolului 21. Astfel, s-au desfășurat o serie de întâlniri de lucru la C.S. „Romanița” Roman, în cadrul cărora salariații au aflat care vor fi noile condiții în care își vor desfăsura activitatea, atât în casele de tip familial, cât și în centrul de recuperare de zi pentru copiii cu dizabilități instituționalizați și din comunitate. Ideea prioritară este aceea că impactul asupra beneficiarilor va fi unul pozitiv, calitatea serviciilor fiind mult îmbunătățită. Totodată, implementarea proiectului cu finanțare europeană va aduce beneficii și salariaților, în măsura în care vor fi create noi locuri de muncă, iar salariile unor specialiști vor fi suportate prin intermediul unui proiect finanțat printr-un Program Operațional cu Capital Uman.

Salariații C.S. „Romanița” Roman au discutat despre avantajele ce vor fi create pentru beneficiari, despre schimbările privind modul de lucru, precum și despre necesitatea unor angajări suplimentare, fiind nevoie de un număr mai mare de specialiști și de personal de îngrijire, astfel încât personalul existent nu se află în riscul pierderii locurilor de muncă.

Proiectul „Investim în calitate și diversitate” va avea efecte benefice și asupra atitudinii populației în raport cu orice act care poate conduce la stigmatizarea și excluziunea copiilor cu dizabilități, asupra vitezei de reacție a membrilor comunității și a instituțiilor responsabile, la problematica dizabilității

Valoarea totală a proiectului este de 5.252.031,53 lei, din care 4.566.362,80 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din FEDR.
Durata proiectului este 28 de luni, obiectivul urmând să fie finalizat până la 31 decembrie 2022.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Date de contact:
Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la proiect, beneficiarul poate fi contactat la tel. 0233/229217, int.128, e-mail:office@dgaspcneamt.ro proiectedgaspcneamt@yahoo.com