Proiectul „BARRIER-FREE” a fost mediatizat, pe 30 septembrie 2021, în cadrul localității Borlești. Cu ocazia acțiunii de promovare, managerul de proiect și responsabilul cu informarea și publicitatea s-a întâlnit cu reprezentanții autorității publice locale și au distribuit pliante în comunitate și specialiștilor din primărie.
Cei vizați de campania de informare au fost interesați să afle date despre scopul, obiectivele și beneficiarii proiectului, dar și care este stadiul de implementare a acestuia.
Reamintim că, obiectivul proiectului este dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunităţii care să contribuie la reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate din centrele rezidenţiale de tip clasic din judeţul Neamţ.
Scopul proiectului va fi atins pe de o parte, prin transferul a 72 de persoane adulte cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale clasice din județul Neamț în nouă locuințe protejate, iar pe de altă parte, prin oferirea de servicii sociale, dezvoltate la nivelul comunității, în cadrul a trei centre de zi. Proiectul se implementeză în localitățile Pipirig, Timișești, Borlești și Târgu-Neamț.

Prin intermediul proiectului„BARRIER-FREE”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, D.G.A.S.P.C. Neamț va reduce numărul persoanelor adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor sociale la nivelul comunității.