Numărul copiilor care beneficiază de serviciile echipei mobile înființate prin intermediul proiectului „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități“ este în continuă creștere, astfel încât la finalul lunii iulie s-a ajuns la 13 beneficiari. La jumătatea acestei luni au intrat în programul de terapie și primii copii din mediul rural, 2 din comuna Săbăoani și unul din comuna Horia, satul Cotu-Vameș. În lunile următoare, specialiștii echipei mobile își propun să ajungă la cât mai mulți copii din comunele limitrofe orașului Roman, mai ales că accesul acestora la serviciile de recuperare este mai dificil decât al celor din urban.

La finalul lunii iulie, echipa mobilă avea un număr total de 13 beneficiari, fiecare copil primind la domiciliu vizita kinetoterapeutului și a psihologului, pentru serrvicii de specialitate.
Proiectul „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități“ Cod SMIS 2014+:130376 este implementat de DGASPC Neamț și este cofinanțat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, respectiv între 28.05.2020 și 27.11.2022 iar valoarea proiectului este de 6.032.092,67 lei din care 5.911.450,81 lei, finanțare nerambursabilă.

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunității care să contribuie la reducerea numărului de copii cu dizabilități instituționalizați în județul Neamț. Proiectul va contribui la dezinstituționalizarea a 60 de copii cu dizabilități din Centrul de protecție a copilului cu dizabilități – Complex de Servicii „Romanița“ Roman și va oferi servicii pentru un centru de zi de recuperare care va deservi 36 de copii instituționalizați. De asemenea, prin intermediul echipei mobile formate din asistent social, kinetoterapeut și psiholog, va oferi la domiciliu servicii pentru 42 de copii cu dizabilități din comunitate care se află în risc de separare de familie.