„BARRIER-FREE” – proiectul care vizeză transferul a 72 de persoane adulte cu dizabilități din instituțiile clasice, de tip vechi, în locuințe protejate și oferirea de servicii sociale complexe în cadrul centrelor de zi – este în plin proces de implementare.

Activitățile au avansat astfel încât, acum, la un an de la începerea acestora, s-au parcurs pași importanți. Dincolo de aspectele tehnice ale proiectului, un rol deosebit îl are componenta umană: echipa de implementare, echipa de managerilor de caz, profesioniștii care vor lucra în centrele de zi și locuințele protejate, dar și beneficiarii, aportul tuturor fiind valoros în desăvârșirea proiectului:

  • în această perioadă, 9 manageri de caz monitorizează grupul țintă, format din 81 de persoane cu dizabilități, adulți aflați la această dată în centrele rezidențiale clasice (Centrul de îngrijre și asistență Bozieni, Centrul de recuperare și reabilitare Războieni și Complexul de servicii pentru persoane cu handicap Roman). Astfel, se pun bazele unor servicii integrate de sprijin care să faciliteze transferul beneficiarilor din centrele clasice în locuințele protejate. Persoanele din grupul țintă sunt determinate, prin intermediul dialogului cu specialiștii, să descrie activitățile pe care vor dori să le desfășoare în cadrul atelierelor de ergoterapie, să contribuie cu idei la decorarea spațiilor în care vor fi transferați, ori să-și imagineze interacțiunile cu cei din comunitate cu scopul integrării lor și obținerii de sprijin pentru o viață indepenedentă.
  • serviciile de calitate implică resurse umane. În cadrul proiectului, în cele 9 locuințe protejate își vor desfășura activitatea 81 de salariați: (educator, infirmier, îngrijitor, bucătari), iar în cele 3 centre de zi vor fi, în total, 51 de angajați: (director de centru, coordonator personal de specialitate, asistent social, psiholog, kinetoterapeut, asistent medical, maseur, fiziokinetoterapeut, ergoterapeut, contabil șef, inspector de specialitate-economic, inspector de specialitate- resurse umane, administrator muncitor necalificat).
  • începând din luna iulie 2021, echipele multidisciplinare din cadrul centrelor actuale vor realiza evaluarea beneficiarilor. Datele din fișele individuale de evaluare vor evidenția profilul fiecărui beneficiar – necesar pentru realizarea transferurilor în servicii propuse, dar și pentru a determina gradul de implicare în activitățile de îngrijire, de abilitare- reabilitare și de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.

Reamintim că, proiectul se implementează în localitățile Pipirig, Timișești, Borlești și Târgu-Neamț. Finalul acestuia, stabilit în mai 2023, va reprezenta transferul a 72 de persoane adulte cu dizabilități din centrele clasice în 9 locuințe protejate. Beneficiarii vor trăi într-un mediu foarte apropiat de modelul familial, iar prin intermediul profesioniștilor se vor asigura întru totul nevoile de îngrijire, igienă, odihnă și integrare psihico-socială, beneficiarii urmând a avea parte de servicii complexe, de calitate, în cele 3 centre de zi.