Titlul proiectului: „INVESTIM PENTRU CALITATE Șl DIVERSITATE”

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

Prin implementarea acestui nou proiect, DGASPC Neamț își propune ca obiectiv general, dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilități din județul Neamț în vederea asigurării unui mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial și prevenirii instituționalizării. Astfel, vor fi construite și vor fi dotate în municipiul Roman, 2 case de tip familial și un Centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități. Beneficiari direcți sunt 24 de copii cu dizabilități care provin din Centrul de protecție a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii “Romanița” Roman, pentru care se vor construi și se vor dota cele 2 case de tip familial, dar și alți copii cu dizabilități din comunitate, care vor putea beneficia de serviciile acordate de Centrul de zi de recuperare.

Proiectul are la bază un Raport descriptiv al studiului de diagnoză complexă a situației centrelor de plasament clasice și a nevoilor beneficiarilor acestora, realizat de reprezentanți ai Băncii Mondiale și ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Acest Raport subliniază importanța dezvoltării unor servicii sociale performante și moderne pentru copiii cu dizabilități, în medii cât mai apropiate de cel familial.

Necesitatea dezinstituționalizării copiilor cu dizabilități aflați în centrele de plasament din sistemul de protecție specială, în contextul măsurilor cuprinse în documentele cu tematică socială de la nivel european, național si județean, urmăresc închiderea instituțiilor de tip vechi prin dezvoltarea de servicii sociale specializate.

Proiectul ’’Investim pentru calitate și diversitate”, așa cum arată și denumirea lui, își propune să ofere servicii sociale specializate la standarde moderne, pentru copiii cu dizabilități fără sprijin și susținere parentală, prin crearea unui mediu cât mai apropiat de cel familial. Intervențiile în infrastructura serviciilor sociale, finanțabile prin POR, vor contribui la dezinstituționalizarea copiilor/tinerilor cu dizabilități din centrul de plasament vizat, la dezvoltarea și crearea de servicii alternative de tip familial bazate pe îngrijire în cadrul comunității, astfel încât beneficiarii să aibe posibilitatea unei dezvoltări armonioase, fără riscul excluziunii sociale, al stigmatizării sau al marginalizării.

În afară de beneficiarii direcți, proiectul vine și în sprijinul comunității, prin creșterea capacității de viață independentă și autonomă a copiilor cu dizabilități prin furnizarea serviciilor de abilitare și reabilitare în Centrul de zi de recuperare. Comunitatea locală va beneficia de o investiție care va fi construită, dotată și echipată la standarde de calitate. De asemenea, proiectul va contribui la o atitudine nediscriminatorie și la responsabilizarea comunității privind orice act care poate conduce la stigmatizarea și excluziunea copiilor cu dizabilități. în același timp, se va influența și creșterea vitezei de reacție, atât a membrilor comunității, cât și a instituțiilor responsabile, la problematica dizabilității. 

Valoarea totală a proiectului este de 5.252.031,53 lei, din care 3.261.687,73 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă FEDR și 1.304.675,07 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Durata de implementare a proiectului este de 28 de luni, respectiv de la 01 septembrie 2020 până la 31 decembrie 2022.

Costurile pentru întreținerea si administrarea imobilelor ce vizează casele de tip familial și Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, după finalizarea proiectului vor fi asigurate de către DGASPC Neamț prin alocarea bugetară primită de la Consiliul Județean Neamț.
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizițați: http://vwvw.fonduri-ue.ro, precum și site-ul Programului Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului facebook.com/inforegio.ro
Date de contact:
Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la acest proiect, beneficiarul poate fi
contactat la nr. de tel. 0233/229217, int.128, sau la adresele de
e-mail: office@dgaspcneamt.ro și proiectedgaspcneamt@yahoo.com

Descarca documentul Investim pentru calitate si diversitate