Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calitatii vieții si depășirea situației de vulnerabilitate pentru victimele violenței domestice si agresorii acestora din judetul Neamt, prin dezvoltarea si furnizarea de servicii integrate (consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare vocațională și activităti de dezvoltare personală de grup). În cadrul proiectul 252 de persoane vor beneficia de suportul unei echipe interdisciplinare de specialiști, alcătuite din consilier juridic, asistenți sociali, psiholog, facilitator comunitar.

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț

Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

Durata proiectului: 28 de luni

Activități finanțate:
A1. Identificarea, recrutarea si menținerea grupului ținta
A1.1. Definirea metodologiei de lucru cu grupul ținta si a criteriilor de selecție
A1.2. Organizarea si efectuarea selecției, menținerea grupului țintă
A2. Inființarea de servicii sociale destinate victimelor violenței domestice si agresorilor acestora
A2.1 Înființarea serviciilor sociale destinate victimelor violenþei domestice si dotarea centrului de zi
A2.2 Stabilirea cadrului metodologic si defasurarea de activitați de formare cu persoane din sistemul de acordare a serviciilor sociale
A2.3 Crearea unei reþele de parteneri pentru combaterea si prevenirea violenței domestice, de susținere a victimelor violenței domestice
A2.4 Desfasurarea de ateliere de lucru
A2.5. Derularea campaniilor periodice de informare si educare
A3. Furnizarea serviciilor sociale destinate victimelor violentei domestice si agresorilor acestora
A3.1. Stabilirea cadrului metodologic, organizarea si desfaurarea de activitaþi de informare si consiliere vocaționala, mediere familiala, asistență juridică
A3.2. Stabilirea cadrului metodologic, organizarea si desfasurarea de activitați de dezvoltare personala si consiliere psihologica
A4. Management de proiect
A5. Activități aferente cheltuielilor indirecte

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
– 252 de persoane selectate;
– 1 centru de zi destinat victimelor violentei in familie si agresorilor acestora dotat, utilat si mobilat
– 28 de membri ai personalului autoritatilor/agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile si ai personalului organizatiilor societatii civile si ONG-urilor de la nivelul jud. Neamt formati
– 1 retea de parteneri pentru combaterea si prevenirea violentei domestice, de sustinere a victimelor violentei domestice
– 252 de victime ale violentei domestice si agresorii acestora participante la activitati de informare si consiliere vocationala, mediere familiala, asistenta juridica
– 252 de victime ale violentei domestice si agresorii acestora care au participat la activitati de consiliere psihologica si dezvoltare personala
– 1 plan de informare si publicitate;
– 1 website proiect functional;
– 1 pagina de Facebook create, s.a.

Violenta domestica nu are scuze