Începere implementare proiect “CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate” Cod SMIS 2014+: 130147

Proiectul „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare si Egalitate“, Cod SMIS 2014+: 130147, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în calitate de furnizor de servicii sociale de drept public, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Roman, în calitate de autoritate locală cu responsabilități în domeniul asistenței sociale.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilități din județul Neamț în vederea asigurarii unui mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial si prevenirii instituționalizării.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt asigurarea unui mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial pentru 36 de copii cu dizabilități ce provin din Centrul de protecție a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii „Romanița“ Roman prin construirea și dotarea a 3 case de tip familial în municipiul Roman și asigurarea de servicii de abilitare/reabilitare prin înființarea și dotarea unui centru de zi de recuperare în municipiul Roman pentru copiii cu dizabilități, proveniți atât din cele 3 case de tip familial ce vor fi construite cât și din comunitate.
Rezultatele proiectului:
– 3 case de tip familial construite și dotate;
– 1 centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități înființat și dotat;
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.303.684,59 lei din care valoarea nerambursabilă FEDR – 3.256.341,36 lei.
Durata proiectului: 28 luni, respectiv de la 15 septembrie 2020 până la 31 decembrie 2022
Impactul proiectului:
Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, inovatoare social, nediscriminatorie și la creșterea responsabilității comunității cu impact asupra atitudinii privind actele ce pot conduce la stigmatizarea și excluderea copiilor cu dizabilități, creșterea vitezei de reacție a membrilor comunității cât și a instituțiilor responsabile la problematica dizabilității.

Comunicat de presa – SMIS 130147