Proiect “SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viata independenta”
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Cod proiect POCU/738/4/20/135930

Anunț

Aducem la cunoștință că, este în derulare sesiunea de depunere a cererilor în vederea înscrierii în grupul țintă al Proiectului SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă.
Proiectul se adresează unui grup țintă total de 90 de persoane format din:
– 58 de persoane instituționalizate: copii și tineri (cu vârsta minimă de 16 ani împliniți la momentul intrării în operațiune);
– 32 de persoane care au părăsit sistemul de protecție începând cu anul 2016 (cu vârsta maximă de 25 de ani la momentul intrării în operațiune).

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

• Copii după actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului;
• Certificat de încadrare în grad de handicap (unde estecazul);
• Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau alte calificări;
• Document care atestă statutul de beneficiar al măsurii plasamentului rezidential/fost beneficiar.

În cadrul acestui proiect:
– 90 de copii și tineri care au părăsit/urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție special vor beneficia de servicii sociale pentru dobândirea de abilități de viață independentă, dezvoltare personal și educație non-formală, sprijin și consiliere psihologică, consiliere și orientare profesională și facilitarea ocupării, alfabetizare digitală;
– 60 de copii și tineri vor beneficia de cursuri de calificare nivel 2 în urma profilării profesionale și cu îndeplinirea cerinței de a avea studii gimnaziale absolvite;
– 43 de tineri cu vârsta de 18+ ani vor beneficia de servicii de locuire tip „Prima cameră” și a plății utilităților pentru o perioadă de 2 ani.
Persoanele interesate pot depune cererile astfel:
-Solicitant: Fundația Sfântul Ioan Calabria – localitatea Răcăciuni, județul Bacău, adresa de email: suport.tineri@gmail.com
– Partener 1: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Piatra Neamț, strada Alexandru cel Bun, nr.11, adresa de email: office@dgaspcneamt.ro
-Partener 2: Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț – Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr.5, adresa de email: daspiatraneamt@gmail.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020