Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, anunță demararea proiectului „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități“ Cod SMIS 2014+:130376, proiect cofinanțat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, respectiv între 28.05.2020 și 27.11.2022.

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunității care să contribuie la reducerea numărului de copii cu dizabilități instituționalizați în județul Neamț. Proiectul va contribui la dezinstituționalizarea a 60 de copii cu dizabilități din Centrul de protecție a copilului cu dizabilități – Complex de Servicii „Romanița“ Roman prin dezvoltarea serviciilor de îngrijire necesare operaționalizării caselor de tip familial prin angajarea de personal calificat/specializat. De asemenea, proiectul va dezvolta servicii pentru un centru de zi de recuperare care va deservi 36 de copii instituționalizați precum și 42 de copii cu dizabilități din comunitate care se află în risc de separare de familie.

Implementarea acestui proiect va avea ca rezultate:

  • Reducerea numărului de copii cu dizabilități instituționalizați
  • Creșterea accesului la servicii de îngrijire de tip familial pentru 60 de copii cu dizabilități instituționalizați din județul Neamț
  • Acces crescut la servicii sociale de zi în comunitate pentru 78 de copii cu dizabilități instituționalizați sau aflați în risc de separare de familie

Valoarea proiectului este de 6.032.092,67 lei din care 5.911.450,81 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă oferită de Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –2020.
Date de Contact: Ciprian Gașpar, Manager proiect
Magda Vasilache, Responsabil informare-publicitate
tel: 0233.217.842 / 0233.229.217
e-mail: office@dgaspcneamt.ro
web: https://dgaspcneamt.ro/

Comunicat presa POCU

POCU final