Piatra Neamț, septembrie 2020

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ a început, în luna mai a acestui an, implementarea proiectului „BARRIER-FREE” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conducerea DGASPC Neamț și-a propus, prin acest proiect, să dezvolte un program integrat de servicii la nivelul comunității care să contribuie la reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități institutionalizate, din centrele rezidentiale de tip clasic din județul Neamț. Acest deziderat va fi atins prin oferirea de servicii în cadrul a nouă locuințe protejate și a trei centre de zi care vor funcționa în localitățile Pipirig, Timișești, Borlești și Târgu-Neamț.

Obiectivul proiectului „BARRIER-FREE” este dezinstituționalizarea a 72 de persoane adulte cu dizabilități care formează grupul țintă și beneficiază, la momentul actual, de măsuri de protecție în cadrul centrelor rezidențiale clasice din județul Neamț, respectiv Centrul de îngrijire și asistență Bozieni, Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Războieni și Complexul de servicii pentru persoane cu handicap Roman – Centrul de reabilitare și reabilitare neuropsihiatrică. Adulții vizați de acest proiect vor fi transferați în nouă locuinte protejate care vor fi construite, amenajate, dotate și puse la dispoziția proiectului POCU urmare a derulării activităților proiectului din cadrul Programului de Interes Național (PIN).

Prin dezvoltarea serviciilor din cadrul locuințelor protejate se vor acoperi toate activitățile legate de îngrijire, odihnă, preparare a hranei și igiena. Se vor asigura servicii adaptate nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități, mai apropiate de modelul familial, care să permită îngrijirea persoanei adulte din punct de vedere medical, social și psihologic. Mai mult, în structurarea personalului care va deservi locuințele protejate, precum și în asigurarea tranziției adulților în cele nouă locuințe protejate se va ține cont de rezultatele evaluării fiecărei persoane, astfel încât serviciile să răspundă într-o măsură cât mai mare nevoilor reale ale persoanelor din grupul țintă.

Pe termen lung, prin dezvoltarea serviciilor pentru cele nouă locuințe protejate, persoanele adulte cu dizabilități vor beneficia de o îngrijire asemănătoare celei primite în cadrul unei familii, fapt ce va avea un impact pozitiv asupra creșterii calității vieții lor. Tranziția către locuințele protejate (din localitățile Pipirig, Timișești, Borlești, Târgu-Neamț) va determina și eliminarea stigmatului social asociat instituționalizării, creând premisele pentru reducerea riscului de discriminare/excluziune socială.

Totodată, prin acest proiect se vor dezvolta serviciile pentru trei centre de de recuperare de zi care vor deservi cele 72 de persoane cu dizabilități dezinstituționalizate. În cadrul acestora vor fi furnizate servicii de abilitare/reabilitare, supraveghere și îngrijire personală, consiliere psihologică şi psihoterapie, kinetoterapie, stimulare psiho-senzorio-motorie, asistenţă medicală, servicii de sprijin pentru o viață independentă și integrare în comunitate.

Beneficiile pe termen lung, generate de proiect, se vor rasfrânge nu doar asupra persoanelor cu dizabilități din grupul țintă, ci și asupra comunităților locale și societății în ansamblul său. Proiectul susţine incluziunea socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi o categorie profund afectată de schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor și de lipsa mijloacelor de intervenţie.

Valoarea totală a proiectului „BARRIERE-FREE” este de 7.894.284,68 lei din care 6.710.141,99 lei reprezintă finanțarea Uniunii Europene, 1.026.256,98 lei finanțare de la bugetul național, iar 157.885,71 lei contribuția Consiliului Județean Neamț.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, iar durata de implementare este de 36 de luni, din 12 mai 2020 până pe 11 mai 2023.

BARRIER-FREE – servicii complexe pentru adultii cu dizabilitati, dezinstitutionalizati din centrele clasice din Neamt

În perioada 12.05.2020 – 30.09.2020 s-au realizat următoarele:

  • un afiș al proiectului care a fost expus pe panoul din holul principal al sediului de implementare – DGASPC Neamț;
  • un comunicat de presă, publicat în presa locală scrisă și on line, prin care s-a anunțat lansare proiectului;
  • încheierea contractului de achiziție publică nr. 35118/10.09.2020 pentru echipament IT și licențe ( nouă licențe sistem de operare laptop, nouă licențe aplicații tip Office laptop, nouă laptop-uri și o multifuncțională laser A3);

Pe 12 septembrie 2020 a început activitatea A2.1 – Monitorizarea beneficiarilor din grupul țintă, care va fi realizată de nouă manageri de caz;
Începând cu 12.10.2020 vor fi elaborate 300 de pliante pentru promovarea proiectului. Acestea vor fi, ulterior, distribuite în comunitate.

Responsabil informare și publicitate proiect ,,BARRIER-FREE”
Carmen Baroi