Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului „BARRIER-FREE”, contract nr.POCU/462/4/15/129032, Cod SMIS 2014+:129032.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunităţii care să contribuie la reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate din centrele rezidenţiale de tip clasic din judeţul Neamţ.

Scopul proiectului va fi atins pe de o parte, prin transferul a 72 de persoane adulte cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale clasice din județul Neamț în nouă locuințe protejate, iar pe de altă parte, prin oferirea de servicii sociale, dezvoltate la nivelul comunității, în cadrul a trei centre de zi. Proiectul se implementeză în localitățile Pipirig, Timișești, Borlești și Târgu-Neamț.

Rezultat previzionat: 72 de beneficiari vor avea acces la activități de asistenţă în situaţie de dependenţă pentru realizarea activităţilor zilnice, supraveghere și îngrijire personală, consiliere psihologică şi psihoterapie, kinetoterapie, stimulare psiho-senzorio-motorie, asistenţă medicală, servicii de sprijin pentru o viață independentă și integrare în comunitate.

Valoarea totală a proiectului este de 7.894.284,68 lei din care 6.710.141,99 lei reprezintă finanțarea Uniunii Europene, 1.026.256,98 lei finanțare de la bugetul național, iar 157.885,71 lei contribuția Consiliului Județean Neamț.

Durata de implementare este de 36 de luni (12 mai 2020 – 11 mai 2023)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la proiect, beneficiarul poate fi contactat la tel. tel. 0233/229217, int.109, e-mail: office@dgaspcneamt.ro

Lansare Proiect Barrier Free – Comunicat