Proiectul „DAR – Dăruim Acces la Reabilitare – Locuința protejată Neagra, Locuința protejată Stejarul, Locuința protejată Floarea, Locuința protejată Ticoș și centru de zi Tașca“ implementat de DGASPC Neamț cu sprijinul financiar al Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități și al Consiliului Județean Neamț, a devenit cunoscut în comunitate ca urmare a activității de mediatizare ce a avut loc în data de 10 iunie 2020. Echipa de implementare a proiectului a avut întâlniri cu reprezentanții autorităților publice locale și cu specialiștii serviciului public de asistență socială cărora li s-au reamintit obiectivele principale ale proiectului precum și beneficiile ce vor fi aduse comunității prin implementarea acestuia.
Ulterior, au fost distribuite pliante informative specialiștilor din cadrul administrației publice locale și localnicilor și au fost postate la avizierul primăriei informații relevante despre proiect.
Proiectul „DAR – Dăruim Acces la Reabilitare” are drept scop asigurarea tranziției tinerilor ce părăsesc sistemul de protecție specială a copilului spre sistemul de protecție a adultului cu dizabilități și creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități de la nivelul comunității prin oferirea de servicii de calitate specializate.
Realizarea acestor obiective se va concretiza prin construirea în comuna Tașca a patru locuințe protejate pentru 32 de tineri cu handicap și a unui centru de zi care va oferi servicii pentru minimum 40 de persoane cu dizabilități, atât instituționalizate cât și din comunitate.

Implementarea proiectului va conduce la creșterea calității serviciilor destinate persoanelor cu handicap și va avea impact pozitiv asupra comunităților locale, oferind locuri de muncă și contribuind la dezvoltarea infrastructurii sociale.

Valoarea totală a proiectului este de 4.735.316,06 lei