Proiectul „Speranță pentru un nou început – Locuința protejată Luceafărul, Locuința protejată Iris și Centru de zi Doljești“, implementat de DGASPC Neamț cu sprijinul financiar al Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități și al Consiliului Județean Neamț, a fost prezentat în comunitățile din Doljești și Rotunda. În data de 3 iunie 2020 a avut loc activitatea de mediatizare a proiectului, echipa de implementare distribuind pliante informative și prezentând membrilor comunității principalele obiective, serviciile oferite, valoarea investiției precum și beneficiile aduse localității.

Proiectul „Speranță pentru un nou început Doljești“ are drept scop asigurarea tranziției tinerilor ce părăsesc sistemul de protecție specială a copilului spre sistemul de protecție a adultului cu dizabilități și creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități de la nivelul comunității prin oferirea de servicii de calitate specializate. Realizarea acestor obiective se va concretiza prin construirea în localitatea Doljești a două locuințe protejate pentru 16 tineri cu handicap iar în satul Rotunda va fi realizat un centru de zi care va oferi servicii pentru minimum 30 de persoane cu dizabilități, atât instituționalizate cât și din comunitate.

Implementarea proiectului va conduce la creșterea calității serviciilor destinate persoanelor cu handicap și va avea impact pozitiv asupra comunităților locale, oferind locuri de muncă și contribuind la dezvoltarea infrastructurii sociale.

Valoarea totală a proiectului este de 2.722.609,82 lei