Valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru adulți și copii, care expiră sau care au expirat în perioada stării de urgență, se menține inclusiv după încetarea stării de urgență pentru o perioadă de 90 de zile.

Acest lucru este reglementat de Ordonanța de urgență nr. 34/2020 care prevede că “valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări”.

În consecință, toate certificatele de încadrare în grad de handicap pentru copii și adulți care au expirat în perioada 15.03 – 14.05.2020 (perioadă în care a fost instituită starea de urgență) își mențin valabilitatea pentru încă 90 de zile. Persoanele aflate în această situație vor face demersurile necesare pentru a pregăti și transmite documentele necesare în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență (până pe 15 iunie 2020), facilitându-se astfel procesul de evaluare/reevaluare realizat de către specialiștii DGASPC Neamț.

Documentele necesare pentru evaluarea/reevaluarea persoanelor în vederea încadrării în grad și tip de handicap se pot depune/trimite la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț prin poștă, fax, e-mail sau vor putea fi depuse la Registratura instituției după data de 15 mai, cu respectarea regulilor obligatorii în vederea prevenirii infectării cu coronavirus.