In vederea prevenirii infecției cu coronavirus DGASPC Neamț a dispus următoarele măsuri:

  • Suspendarea activității centrelor de zi și a centrelor de recuperare de zi pe durata încetării cursurilor școlare cu posibilitatea prelungirii suspendării activității în funcție de evoluția situației la nivel județean și național
  • Suspendarea vizitelor de monitorizare la domiciliu pentru copiii cu măsură de protecție plasament familial și plasament la asistent maternal profesionist
  • Suspendarea activităților de evaluare la domiciliu a persoanelor nedeplasabile sau greu deplasabile ce au solicitat încadrarea/reîncadrarea în grad de handicap, cu excepția cazurilor de încetare a valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap
  • Intervenția specialiștilor în teren doar în situații de urgență (abuz, violență domestică, copii în situații de risc)