Proiectul „Acces la diversitate – Locuința protejată Plăieșu, Locuința protejată Zvorănești, Locuința protejată Blebea, Locuința protejată Tei și Centrul de zi Timișești“, implementat de DGASPC Neamț cu sprijinul financiar al Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități și al Consiliului Județean Neamț, este cu un pas mai aproape de concretizare.

          Echipa de implementare a fost vineri, 8 noiembrie 2019, în localitățile Timișești și Târgu Neamț pentru realizarea activității de mediatizare. În cadrul acesteia, au fost prezentate autorităților locale scopul și obiectivele proiectului, ulterior fiind distribuite pliante informative atât specialiștilor cât și locuitorilor din comunitățile în care va fi implementat.

                                     

               Proiectul își propune realizarea a 4 locuințe protejate, două la Timișești și două la Târgu Neamț, pentru 32 de persoane cu dizabilități provenite din centrele rezidențiale din județul Neamț. De asemenea, se va înființa la Timișești și un centru de zi care va oferi servicii și terapii specifice pentru minimum 40 de persoane cu dizabilități, atât din locuințele protejate cât și din comunitate.

              Realizarea acestor obiective va conduce la creșterea calității serviciilor destinate persoanelor cu handicap dar va avea și un impact pozitiv asupra comunităților locale, oferind noi locuri de muncă și contribuind semnificativ la dezvoltarea infrastructurii sociale.

             Valoarea totală a proiectului este de 4,347.266,88 lei.