DGASPC Neamț continuă acțiunile de mediatizare a proiectului “Un nou start – Locuința protejată Mesteacăn, locuința protejată Arinul, locuința protejată Floare de colț și Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilități- Dobreni”. Finanțat de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități prin bugetul alocat de la bugetul de stat și cofinanțat de Consiliul Județean Neamț prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, proiectul își propune înființarea a 3 locuințe protejate pentru 24 de tineri cu dizabilități, cu vârsta peste 18 ani, proveniți din sistemul de protecție socială a copilului din județul Neamț; înființarea unui Centru de zi pentru minimum 30 de beneficiari, dintre care 24 vor fi tinerii cu măsură de protecție în cele trei locuințe protejate, iar restul vor fi tineri și persoane adulte cu dizabilități din comunitate.

                                     

          Obiectivul acestei inițiative este creșterea calității vieții tinerilor cu dizabilități, proveniți din sistemul de protecție specială a copilului, prin dezvoltarea de servicii sociale de tip centre de zi și locuințe protejate, în vederea asigurării tranziției acestora către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, precum și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate. Astfel, marți, 5 noiembrie 2019, reprezentanții DGASPC Neamț au efectuat o acțiune de mediatizare prin împărțirea a 100 de pliante în comunitate, cu sprijinul autorităților locale din comuna Dobreni.

          Durata proiectului este de 20 de luni, iar valoarea totală se ridică la 3.564.529,03 lei.