Persoanele cu dizabilități pot depune cereri pentru acordarea tehnologiilor asistive

Persoanele cu dizabilități din județul Neamț care au între 18 și 65 de ani, care nu sunt încadrate în muncă dar beneficiază de servicii de consiliere sau formare profesională și care își doresc un loc de muncă pot depune cereri în vederea acordării unui voucher pentru achiziționarea tehnologiilor asistive care să le permită integrarea pe piața muncii.

La începutul lunii octombrie Ministerul Muncii și Justiției Sociale a publicat metodologia de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național de asigurări sociale de sănătate. Conform acesteia, primul pas care trebuie făcut este solicitarea serviciilor de informare și consiliere profesională, a serviciilor de mediere a muncii, formare profesională la AJOFM Neamț.

Solicitantul va depune o cerere și următoarele documente:

  • copie după C.I.

  • copie după certificat de încadrare în grad de handicap

  • copie după ultima diploma de studii

  • adeverință de la medicul de familie care atestă dacă este apt de muncă sau are anumite restricții.

În baza acestora, va fi inclus într-o bază de date a AJOFM în vederea furnizării de servicii de consiliere, informare pentru a obține mai ușor un loc de muncă.

Formularele de acord pot fi obținute și de la sediul DGASPC Neamț urmând ca ulterior, toate solicitările să fie transmise AJOFM pentru ca solicitanții să fie incluși în baza de date.

Următorul pas va fi depunerea de către persoanele cu handicap la DGASPC Neamț în scris sau electronic o cerere care va cuprinde următoarele elemente:

  • domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul BI/CI;

  • numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

  • număr de telefon fix sau mobil, e-mail;

  • recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;

  • document din care reiese că beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;

  • semnătura solicitantului.

Modelul acestei cereri poate fi găsit la sediul DGASPC Neamț sau pe site-ul instituției la rubrica Formulare https://dgaspcneamt.ro/documente-formulare-informari/formulare/. Aceste cereri pot fi depuse și de reprezentanții legali ai persoanelor cu dizabilități sau de ONG-urile al căror membru este solicitantul.

Autoritătea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, http://anpd.gov.ro/web/tehnologie-asistiva/ a publicat o listă a  tehnologiilor şi dispozitivelor asistive ce poate fi consultată aici http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/10/LISTA-Tehnologie-Asistiva.pdf. Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive trebuie să conțină informațiile referitoare la produsul asistiv (denumirea şi tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces) și trebuie să fie în concordanță cu cele menționate în lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive.

Toate cererile depuse la DGASPC Neamț vor fi incluse într-un registru special ca va fi transmis lunar ANPD. După verificarea dosarelor, reprezentanții ANPD vor tipări și emite voucherul nominal către DGASPC care îl va transmite apoi solicitantului. Persoana cu dizabilități după ce ridică voucherul de la DGASPC va avea la dispoziție 6 luni să îl prezinte furnizorului de tehnologie asistivă și să primească produsul din lista cu produse. Valoarea maximă a voucherului este de 23.000 de lei.

Aceste facilități acordate persoanelor cu handicap sunt parte a proiectului Acces prin tehnologii asistive implementat la nivel national de ANPD și ANOFM. Valoarea totală a proiectului este de aproape 112 milioane de lei din care peste 98 de milioane reprezintă cofinanțarea UE.