Anunt concurs 24.09.2019- perioada nedeterminata- inspectori de specialitate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamt, organizează în ziua de 24.09.2019, ora 10.00,  la sediul instituției din str. Alexandru cel Bun, nr.11, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de personal contractual din cadrul aparatului propriu după cum urmează:

                  Servicul strategii, proiecte, coordonare, controlul calitatii serviciilor sociale- Compartiment proiect “Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului in dificultate”

·         1 post inspector de specialitate, grad profesional I– perioadă nedeterminată

                  Serviciul de evaluare complexa a persoanei adulte cu handicap

·         1 post inspector de specialitate, grad profesional IA– perioadă nedeterminată