În conformitate cu prevederile art.14 din Procedura de aplicare a plăților, prestațiile sociale rămase neîncasate de către persoana cu handicap decedată, cuvenite și neachitate până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau în lipsa acestora, celorlalți moștenitori.

Moștenitorul trebuie să depună următoarele documente, după caz:

În cazul soției/soțului supraviețuitor:

 • cerere prin care solicită aceste drepturi;
 • certificatul de deces al soțului/soției (copie și original);
 • actul de identitate al solicitantului ( copie și original);
 • certificatul de căsătorie ( copie și original);
 • declarația pe propria răspundere care să ateste căsătoria și faptul că aceasta nu a fost desfăcută prin divorț.

În cazul rudelor de gradul I, respectiv copiii și părinții:

 • cerere prin care solicită aceste drepturi;
 • certificatul de deces al părintelui/copilului (copie și original);
 • actul de identitate al solicitantului ( copie și original);
 • certificatul de naștere al copilului ( copie și original);
 • declarația pe propria rărspundere prin care se atestă gradul de rudenie și, în cazul existenței altor frați, faptul că aceștia nu ridică pretenții asupra prestațiilor sociale cuvenite părintelui decedat.

Pentru ceilalți moștenitori:

 • cerere prin care solicită aceste drepturi;
 • certificatul de deces al persoanei cu handicap (copie și original);
 • actul de identitate al solicitantului ( copie și original);
 • documentul care atestă calitatea de moștenitor (copie și original);
 • declarația pe propria răspundere că ceilalți moștenitori nu solicită prestațiile sociale cuvenite persoanei cu handicap.

Cererile însoțite de documente justificative pot fi depuse atât la sediul DGASPC Neamț, cât și la sediul AJPIS Neamț.